Lôi Đài - Công Thành Chiến

 

Để tham gia Công Thành Chiến, trước hết Bang hội phải tham gia thi đấu Lôi Đài - Công Thành Chiến. Sau đây là những quy tắc, cách thức đăng ký và tham gia Lôi Đài - Công Thành Chiến.

 

 Các quy tắc của Lôi Đài - Công Thành Chiến.

- Bang hội báo danh phải trên cấp 18 và hiện không chiếm lĩnh thành môn nào, sẽ do bang chủ đi báo danh.

 

Môt lần lôi đài đấu chỉ được tối đa 16 Bang hội (đủ điều kiện trên) tham gia. Nếu quá số lượng trên thì hệ thống sẽ không tiếp nhận thêm nữa, nếu dưới 16 đội thì những đội đã báo danh đều được thi đấu.

 

Lôi đài áp dụng phương thức đấu loại trực tiếp. Các cặp đấu được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên.

 

Đội chiến thắng cuối cùng sẽ giành chức quán quân của ngày hôm đó và sẽ là phe Công thành (phe tấn công) trong trận Công Thành diễn ra vào ngày hôm sau.

 

- Các thành viên ở trong Bang Hội ít nhất 7 ngày mới có thể tham gia Lôi Đài - Công Thành Chiến và Công Thành Chiến.

 

Lưu Ý: Tháng đầu tiên Bang nào Quán Quân của Lôi Đài - Công Thành Chiến mặc định sẽ là Bang giữ thành trong tuần đó vì chưa có Bang nào chiếm thành nên sẽ không cần Công Thành.

 

 Thời gian tham gia Lôi Đài - Công Thành Chiến

 

 Lôi Đài - Công Thành Chiến thành BIỆN KINH. 

- Diễn ra vào Thứ Hai mỗi tuần 1 lần

- Báo Danh : lúc 18h

Đánh : lúc 20h

 

 Lôi Đài - Công Thành Chiến thành PHƯỢNG TƯỜNG.

- Diễn ra vào Thứ Tư mỗi tuần 1 lần

- Báo Danh : lúc 18h

Đánh : lúc 20h

 

 Lôi Đài - Công Thành Chiến thành TƯƠNG DƯƠNG.

- Diễn ra vào Thứ Sáu mỗi tuần 1 lần

- Báo Danh : lúc 18h

Đánh : lúc 20h

 

 Cách đăng ký tham gia Lôi Đài Công Thành Chiến

 Bước 1

Trong khoảng thời gian từ 18h-19h, mọi Bang chủ có thể đến gặp Công Thành Quan tại các thôn, trấn để báo danh cho Bang của mình tham gia Lôi Đài Công Thành Chiến.

 

 Bước 2

Công Thành Quan sẽ hỏi bạn có chấp nhận chi 100 vạn (từ ngân quỹ của Bang hội) cho Lôi Đài báo danh hay không, chọn “Xác nhận” nếu bạn đồng ý đóng 100 vạn báo danh, chọn "Hủy bỏ" nếu bạn không muốn báo danh.

 

 Bước 3

Sau khi Bang chủ chọn “Đồng ý” sẽ xuất hiện thông báo (hàng chữ đỏ) “Bang hội của bạn đã đăng ký thành công, xin đợi Lôi Đài khai mạc”. 

Nếu muốn xem kết quả chia bảng, các bạn có thể nói chuyện với Công Thành Quan.

 

 Bước 4

Khi đến giờ tham gia Lôi Đài Công Thành chiến (20h), hệ thống sẽ công bố trong game (dòng chữ màu vàng ở trên màn hình)

Lúc này, mọi người trong bang phái (đã đăng ký) đều có thể nói chuyện với Công Thành Quan ở các thôn và chọn “Vào đấu trường tỷ võ” để được đưa vào đấu trường riêng dành cho Bang hội lôi đài.

 

 Bước 5

- Khi tham gia Lôi Đài - Công Thành Chiến thì mỗi Bang có thể cử tối đa 16 người trong Bang để tham gia.

 

- Các thành viên ở trong Bang Hội đó ít nhất 7 ngày mới có thể đại diện Bang Hội đó đi tham gia Lôi Đài - Công Thành Chiến.

 

Tại đấu trường tỷ võ, các đấu thủ hãy tìm và nói chuyện với Vệ binh đấu trường tại tọa độ (200/202), chọn dòng đầu tiên để vào đấu trường. 

 

Đặc biệt lưu ý : Bất kỳ 16 người đầu tiên nào nói chuyện với Vệ binh đấu trường sẽ được xem như là đại diện của Bang phái tham gia Lôi đài (cả 16 người sẽ đồng loạt tham chiến lôi đài) và Bang chủ không thể thay đổi được (Trừ khi người đó tự out khỏi đấu trường). Và chỉ những thành viên nào gia nhập Bang trên 7 ngày mới có quyền tham gia Lôi đài.

 

 

 Bước 6

Với mỗi trận đấu, các Bang hội sẽ có thời gian là 8 phút để tham gia vào đấu trường, nếu quá 8 phút thì Lôi đài sẽ bắt đầu với những người đã có mặt trong đấu trường (tức đã nói chuyện với Vệ binh đấu trường). Nếu quá thời gian trên mà chưa có thành viên nào vào đấu trường thì Bang đó xem như bỏ cuộc và bị thua.

 

 Bản đồ khu vực Lôi Đài

 

 

Kết quả từng trận đấu sẽ được hệ thống thông báo. Những ai bị chết sẽ không được quay lại tham chiến trong trận đấu đó.

 

Bang hội giành chức quán quân trong Lôi Đài Công Thành chiến sẽ là phe Công thành (phe tấn công) trong trận Công Thành diễn ra vào ngày hôm sau.

 

Trong tuần đầu tiên,vì "Thành trống" chưa có phe thủ thành nên Bang Hội nào thắng trong trận Lôi Đài - Công Thành Chiến sẽ trở thành người chiếm thành.

 

BQT Kính Bút