Cẩm nang săn boss Đại - Tiểu Hoàng Kim

 

 Thông tin về boss


Trong Võ Lâm Tuyệt Phẩm có hệ thống boss đa dạng và hoàn hảo , nhưng 1 số đồng đạo còn chưa biết rõ về hệ thống này nên khó khăn trong quá trình săn boss , nay bổn trang mạn phép đăng bài hướng dẫn về hệ thống boss này .
 

 Boss Đại Hoàng Kim

 

- Trong thời gian ra Boss thì các Động xuất hiện Boss sẽ chuyển lại trạng thái tự động F9.

- Boss đại hoàng kim rớt những món trang bị boss mang trên người , có tỷ lệ rớt mảnh Hoàng Kim Môn Phái + mảnh An Bang. 

 

Phần thưởng khi tiêu diệt boss Đại Hoàng Kim

 


 Boss Tiểu Hoàng Kim

Bao gồm 10 loại boss tiểu , thuộc 10 môn phái.

Giờ xuất hiện : 12h30 và 20h00 mỗi thời điểm xuất hiện 5 loại boss.

Phần thưởng : Bí kíp môn phái , Tẩy Tủy Kinh , Võ Lâm Mật Tịch , Thiết La Hán , Bàn Nhược Tâm Kinh , Thủy Tinh , Tinh Hồng Bảo Thạch, Đồ phổ An Bang....

Xuất hiện ở môn phái tương ứng với boss , ví dụ Diệu Như xuất hiện ở Nga Mi v.v.v. .

 

BQT Kính Bút