Trực Tiếp - Thiên Hạ Đệ Nhất Bang lần VI

 

 

Để tất cả quý bằng hữu có thể theo dõi giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang mùa VI một cách tiện lợi và trọn vẹn hơn, BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm sẽ thường xuyên cập nhật điểm số, thứ hạng và tất cả các link Live Stream trực tiếp các trận đấu đã diễn ra ở đây.
 

 

 Bảng cập nhật điểm và Thứ hạng của các Bang Hội tham gia:

 

 

 Vòng Bảng (BO1)

 

 Bảng A:

 

 

 

 Bảng B:

 

 

 

 Vòng Bán Kết (BO3)

 

 Bán Kết I: 

 

 Cập nhật sau khi kết thúc Vòng Bảng.

 

 Bán Kết II: 

 

 Cập nhật sau khi kết thúc Vòng Bảng.

 

 

 Vòng Chung Kết (BO3)

 

 Chung Kết: 

 

 Cập nhật sau khi kết thúc Vòng Bán Kết.

 

 

 

 Tổng kết GIẢI ĐẤU: 

 

 Cập nhật sau khi giải đấu kết thúc.

 

 

 

 Link xem Live Stream lại các trận đấu đã/đang diễn ra :

 

 Vòng Bảng (BO1)

 

 Ngày 15 - 06 - 2021.

 Trận 1 :  Đang cập nhật...

- Phe Tống : S.

- Phe Kim : Huynh Đệ 1.

 

 Trận 2 :  Đang cập nhật...

- Phe Tống : Huynh Đệ 3.

- Phe Kim : Anh Em.

 

 

 Ngày 16 - 06 - 2021.

 Trận 1 :  Đang cập nhật...

- Phe Tống : Tụ Nghĩa.

- Phe Kim : Sát.

 

 Trận 2 :  Đang cập nhật...

- Phe Tống : Hoa Sơn.

- Phe Kim : Thiên.

 

 

 Ngày 17 - 06 - 2021.

 Trận 1 :  Đang cập nhật...

- Phe Tống : Anh Em.

- Phe Kim : Chuyên.

 

 Trận 2 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : S.

- Phe Kim : Huynh Đệ 3.

 

 

 Ngày 18 - 06 - 2021.

 Trận 1 :  Đang cập nhật...

- Phe Tống : Thiên.

- Phe Kim : Sơn Hà.

 

 Trận 2 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Hoa Sơn.

- Phe Kim : Tụ Nghĩa.

 

 

 Ngày 19 - 06 - 2021.

 Trận 1 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Huynh Đệ 1.

- Phe Kim : Anh Em.

 

 Trận 2 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Chuyên.

- Phe Kim : Huynh Đệ 3.

 

 

 Ngày 20 - 06 - 2021.

 Trận 1 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Sát.

- Phe Kim : Thiên. 

 

 Trận 2 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Sơn Hà.

- Phe Kim : Hoa Sơn.

 

 

 Ngày 22 - 06 - 2021.

 Trận 1 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Chuyên.

- Phe Kim : S. 

 

 Trận 2 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Huynh Đệ 3.

- Phe Kim : Huynh Đệ 1.

 

 Ngày 23 - 06 - 2021.

 Trận 1 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Tụ Nghĩa.

- Phe Kim : Sơn Hà.

 

 Trận 2 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Sát.

- Phe Kim : Hoa Sơn.

 

 Ngày 24 - 06 - 2021.

 Trận 1 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Anh Em.

- Phe Kim : S. 

 

 Trận 2 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Huynh Đệ 1.

- Phe Kim : Chuyên.

 

 Ngày 25 - 06 - 2021.

 Trận 1 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Thiên.

- Phe Kim : Tụ Nghĩa. 

 

 Trận 2 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Sơn Hà.

- Phe Kim : Sát. 

 

 Vòng Bán Kết (BO3)

 

  Bán Kết I : Nhất bảng A vs Nhì bảng B.

 

 Ngày 26 - 06 - 2021.

 Trận 1 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : (Nhất bảng A)

- Phe Kim : (Nhì bảng B)

 

 Trận 2 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : (Nhì bảng B)

- Phe Kim : (Nhất bảng A)

 

 Ngày 27 - 06 - 2021. (nếu tỉ số sau ngày 26/06 là 1-1 thì sẽ đánh thêm Trận 3)

 Trận 3 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : (Nhất bảng A)

- Phe Kim : (Nhì bảng B)

 

 

  Bán Kết II : Nhất bảng B vs Nhì bảng A.

 

 Ngày 29 - 06 - 2021.

 Trận 1 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : (Nhất bảng B)

- Phe Kim : (Nhì bảng A)

 

 Trận 2 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : (Nhì bảng A)

- Phe Kim : (Nhất bảng B)

 

 Ngày 30 - 06 - 2021. (nếu tỉ số sau ngày 29/06 là 1-1 thì sẽ đánh thêm Trận 3)

 Trận 3 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : (Nhất bảng B)

- Phe Kim : (Nhì bảng A)

 

 Vòng Chung Kết (BO3)

 

 Ngày 01 - 07 - 2021.

 Trận 1 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Thắng Bán Kết I.

- Phe Kim : Thắng Bán Kết II.

 

 Trận 2 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Thắng Bán Kết II.

- Phe Kim : Thắng Bán Kết I.

 

 Ngày 02 - 07 - 2021. (nếu tỉ số sau ngày 01/07 là 1-1 thì sẽ đánh thêm Trận 3)

 Trận 3 : Đang cập nhật...

- Phe Tống : Thắng Bán Kết I.

- Phe Kim : Thắng Bán Kết II.

 

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

 

Kính Bút !