Phần Thưởng - Thiên Hạ Đệ Nhất Bang lần VI

 

 

Đối với một giải đấu thì ngoài những luật lệ trong thi đấu, nhiệt huyết dân trào trong mỗi cá nhân của mỗi Bang Hội, thì Phần Thưởng cho giải đấu là một phần không thể thiếu, BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm xin công bố Phần Thưởng cho Thiên Hạ Đệ Nhất Bang lần VI.
 

 

 Phần Thưởng - Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.

 

 Bang Hội Quán Quân - Hạng I sẽ nhận được: (Được chọn đầu tiên)

 

 

- Lưu Ý: Tùy theo tình hình dịch bệnh COVID diễn biến như thế nào thì BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm sẽ tổ chức cho các anh em một cách phù hợp nhất.

 

 

 Bang Hội Á Quân - Hạng II sẽ nhận được: (Được chọn thứ hai)

 

 

 

 Bang Hội - đồng Hạng III sẽ nhận được: (Được chọn thứ ba)

 

 

 

 Bang Hội - Đồng hạng V sẽ nhận được: (Chọn sau cùng)

  

 

 

 Các Lưu Ý cực kì quan trọng trong vấn đề Nhận Thưởng:

 

 Bang hạng I (Quán Quân) sẽ được chọn 2 món HKMP đầu tiên.

 

 Bang hạng II (Á Quân) sẽ được chọn 2 món HKMP.

  (không được chọn trùng 2 món HKMP mà Bang Quán Quân đã chọn)

 

 2 Bang đồng hạng III có thể chọn bất cứ món HKMP nào trong danh sách.

  (ngoại trừ 4 món mà Bang Quán Quân và Bang Á Quân đã chọn)

 

 Các Bang đồng hạng V có thể chọn bất cứ món HKMP nào trong danh sách.

  (ngoại trừ 8 món mà Bang Quán QuânBang Á Quân và 2 bang Đồng hạng III đã chọn)

 

 Bang Chủ sẽ là người đưa thông tin cuối cùng cho BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm.

 

 Mỗi Bang có tối đa 12 tiếng để chọn HKMP, tránh tình trạng các bang hội hạng thấp hơn đợi quá lâu.

 

 Giải thưởng sẽ được giao dịch cho Bang Chủ của mỗi Bang Hội.

 

 Đồ HKMP phần thưởng BQT sẽ trao bằng mảnh.

 

 Ngoài ra mỗi Bang Chủ của các Bang Hội sau mùa giải sẽ nhận được một phần quà từ Kiều Phong lão đại.

- 1 Thần Hành Phù (365 ngày)

- 1 Thổ Địa Phù (100.000 lần)

- 300 Tiền Đồng.

 

 

 Các Trang Bị HKMP được chọn:

 

 

 

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

 

Kính Bút !