Tính năng - Cân bằng Cấp Độ

 

Nhằm hạn chế tương đối khoảng cách và chênh lệch giữa người chơi về lâu dài, cũng như tránh tình trạng nhiều người thọt cấp quá nghỉ, BQT cập nhật tính năng Cân Bằng Cấp Độ để giải quyết vấn đề này.

Nhưng vẫn đảm bảo
 quyền lợi cho các bạn chăm chỉ cày Cấp.

 

   Nội dung "cơ bản" về Tính năng - Cân bằng Cấp Độ.

 Tính năng này giúp cho khoảng cách giữa các nhân vật trong Server sẽ không quá lớn

 

 Sẽ có mỗi mốc Cấp Độ ở từng thời điểm, khi các nhân vật đạt mốc Cấp Độ đó sẽ phải dừng lên cấp trong một khoảng thời gian tương đối để đợi các bằng hữu khác lên cùng.

 

 Tuy nhiên trong thời gian đợi mở mốc Cấp Độ mới, thì những nhân vật đã max Cấp Độ hiện tại vẫn có thể tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

 

 Kinh nghiệm tích lũy đó các bạn có thể dùng cho nhiều việc tùy vào sở thích của mình, ví dụ như là :

 Để dành kinh nghiệm tích lũy đó khi mở mốc Cấp Độ mới thì xài để mau lên cấp.

 Hoặc là dùng kinh nghiệm tích lũy đó bán lại cho những bạn cày chậm.

...

 

   Server đang áp dụng:

 Server đang áp dụng:

 Server đang áp dụng:

- Đại Thái Sơn

- Phật Sơn

- Lương Sơn

- Hoa Sơn

 Server chưa áp dụng:

 

  Nội dung "chi tiết" của Tính năng - Cân bằng Cấp Độ.

 Mốc Cấp Độ trong Server sẽ bắt đầu giới hạn từ Cấp 99 - 100% exp.

 

 Các mốc Cấp Độ sẽ cách nhau 10 cấp cho 1 mốc.

- Mốc đầu tiên sẽ là Cấp 99 - 100%

- Mốc thứ 2 sẽ là Cấp 109 - 100%

- Mốc thứ 3 sẽ là Cấp 119 - 100%

- Mốc thứ 4 sẽ là Cấp 129 - 100%

- ....

 

 20 nhân vật đầu tiên đạt mốc Cấp Độ, về Bảng Chiến Công (cạnh Lễ Quan ở Thất Đại Thành Thị) báo danh sẽ nhận được phần thưởng từ mốc đó.

- Lưu ý : phải về NPC báo danh mới nhận được thưởng nhé.

 

 Khi đang ở mốc cấp độ bạn sẽ dừng ở mốc đó với 100% exp , và sẽ ko có cách nào vượt quá cấp độ giới hạn trừ khi Server đủ điều kiện mở mốc mới.

 

 Có 2 điều kiện để mở mốc giới hạn cấp độ tiếp theo là : (Chỉ cần đạt 1 trong 2 điều kiện sẽ mở mốc Cấp Độ tiếp theo)

- Điều kiện 1 : Khi có người BÁO DANH tại Bảng Chiến Công đạt mốc ĐẦU TIÊN thì sẽ bắt đầu đếm ngược ngày để mở mốc Cấp Độ tiếp theo.

- Điều kiện 2 : Khi trong Server đủ 10-50 người đạt Cấp Độ Tối Đa của mốc đó thì sẽ mở mốc Cấp Độ tiếp theo.

 

 Khi 20 nhân sĩ đầu tiên chạm mốc cấp độ thì có thể lại Bảng Chiến Công (cạnh Lễ Quan ở Thất Đại Thành Thị) để nhận thưởng, ai nhận sớm thì phần thưởng của người đó sẽ càng giá trị hơn.

- Ví dụ : ở Mốc lv 99 - 100% kinh nghiệm

Thì người lên lv 99 đầu tiên sẽ phần quà lớn hơn người lên lv 99 thứ 20.

 

  Khi đạt cấp độ tối đa trong thời gian chờ mở mốc Cấp Độ tiếp theo, người chơi có thể đổi kinh nghiệm của nhân vật thành "Kinh Nghiệm Thạch".

 Bạn có thể lại Bảng Chiến Công ( cạnh Lễ Quan ở Thất Đại Thành Thị ) để tiến hành đổi kinh nghiệm trong người mình thành "Kinh Nghiệm Thạch"

 

 Để đổi được "Kinh Nghiệm Thạch" bạn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Đã đạt mốc Cấp Độ hiện tại của Server. (Ví dụ : Cấp 99 100% hoặc Cấp 109 100%...)

- Trong người phải có hơn 100.000.000 exp.

- 30 vạn lượng (Trong một ngày cứ sau 10 lần đổi liên tục thì số tiền vạn tiêu hao sẽ tăng thêm 30 vạn)

 

 Khi đủ 2 điều kiện trên thì bạn có thể đổi được "Kinh Nghiệm Thạch"

- Khi đổi "Kinh Nghiệm Thạch" thì bạn sẽ bị trừ đi 100.000.000 exp trong người.

 

 "Kinh Nghiệm Thạch" có các chức năng như sau:

- Kinh nghiệm KHÔNG CỘNG DỒN.

- Sử dụng nhận được 50.000.000 exp

Mỗi ngày có thể sử dụng tối đa 5 - 10 viên / nhân vật.

- Dưới 140 : 5 viên / nhân vật / ngày.

- Từ 140 : 10 viên / nhân vật / ngày.

- Không Khóa nên các bạn có thể mua bán thoải mái.

- Không có hạn sử dụng, các bạn có thể để bao lâu tùy thích.

 

 Chi tiết phần thưởng của 20 Top đầu và các mốc Cấp Độ:

 

 Trùng sinh 0:

 

 Trùng sinh 1:

 

 Nói một cách ngắn gọn (dành cho ai lười đọc)

 Server sẽ có các "mốc Cấp Độ Giới Hạn", ai lên trước thì sẽ "đợi một chút" chờ người khác lên cùng.

 

 Mốc giới hạn Cấp sẽ mở khi Server đạt được 1 trong 2 điều kiện (chỉ cần 1 trong 2 điều kiện thôi, không cần cả 2 nhé)

- Điều kiện 1 là : đủ số lượng người đạt mốc.

- Điều kiện 2 là : đủ số ngày đợi, tính từ lúc có người đạt mốc ĐẦU TIÊN.

 

 Ai lên trước thì về "Bảng Chiến Công" báo danh để nhận thưởng, ai báo danh trước thì quà ngon hơn người báo danh sau. 

 

 Sau khi Nhận thưởng xong thì mấy người lên trước có thể cày tiếp để tích lũy exp cho mình (hoặc bán)

 

- Kiều Phong kính bút !

BQT Kính Bút