Sự Kiện II - Tiêu Diệt Covid 19
 

  Thời gian:

 Thời gian diễn ra sự kiện:

Bắt đầu từ: 17:00 ngày 25/05/2021.

- Kết thúc từ: 17:00 ngày 08/06/2021.

- Chạy autoupdate.exe để cập nhật sự kiện.

 

 Điều Kiện, Nội dung, Phần thưởng:

 Cấp độ tối thiểu để tham gia Sự Kiện - Tiêu Diệt Covid 19:

- Thái Sơn : Cấp 185.

- Tung Sơn : Cấp 160.

- Hành Sơn : Cấp 120. 

 

 Nội Dung:

 Trong thời gian diễn ra Sự Kiện, khi sử dụng 3 loại vật phẩm của Sự Kiện - Chung Tay Chống Covid hoặc tiêu diệt Virus Covid sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm Huân Chương Chống Covid   . 

 

 

 Thời gian và địa điểm xuất hiện Virus Covid :

15h00 : xuất hiện 30 Vius Covid - Bản đồ Uyên Ương Cốc.

19h00 : xuất hiện 120 Virus Covid - Bản đồ Uyên Ương Cốc.

(mốc 19h00 sau khi tiêu diệt toàn bộ 120 Virus Covid sẽ xuất hiện 1 Boss Siêu Virus Covid ở giữa bản đồ)

 

 Sau khi tiêu diệt Virus Covid sẽ nhận được 1 Huân Chương Chống Covid

 

 Sau khi tiêu diệt Boss Siêu Virus Covid sẽ nhận được các phần thưởng sau:

 

 Sau khi có Huân Chương Chống Covid   các bạn  có thể nộp tại NPC Sứ Giả Sự Kiện:

 

 

  Điều kiện để được nộp Huân Chương Chống Covid    là :

- Mỗi ngày 1 nhân vật nộp tối đa 5 Huân Chương Chống Coivd.

- Khi nộp Huân Chương Chống Covid các bạn sẽ nhận được một lượng lớn EXP.

- Nhân vật có bang hội mới có thể nộp Huân Chương Chống Covid.

- Phải vào bang ít nhất 3 ngày mới có thể nộp.

- Đạt cấp tối thiểu tham gia sự kiện.

 

 Khi nộp xong Bang Hội của bạn sẽ tích lũy số Huân Chương Chống Covid   tương đương với số lượng bạn nộp vào.

 

 Phần Thưởng:

 Sau khi kết thúc Event, 3 Bang Hội có tổng số lượng nộp nhiều Huân Chương Chống Covid    nhất sẽ được nhận thưởng từ Ban Quản Trị Võ Lâm Tuyệt Phẩm.

 

*Lưu ý:

- Hạn sử dụng các vật phẩm trong Sự Kiện - Tiêu Diệt Covid 19 là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Sự Kiện.