Sự Kiện 3: Tống Kim 21h00 nhận quà OpenBeta   

 

 Thời gian diễn ra sự kiện Tống Kim 21h00:

 Trong thời gian CloseBeta diễn ra thì các trận Tống Kim lúc 21h00 mỗi ngày các bạn có thể kiếm được Tiền Đồng để sử dụng vào OpenBeta.

 

 Trận Tống Kim 21h00 trong 3 ngày CloseBeta là :

- Tống Kim 21h00 ngày 02/03/2022

Tống Kim 21h00 ngày 03/03/2022

Tống Kim 21h00 ngày 04/03/2022

 

 Nội dung sự kiện:

 Áp dụng cho Server mới:

- Dược Sơn.

 

 Trong thời gian diễn ra sự kiện khi tham gia Tống Kim 21h00 các anh em có thể kiếm được Tiền Đồng bằng cách:

 

 Ngoài ra mỗi trận Tống Kim sẽ xuất hiện ngẫu nhiên các Rương Tống Kim trong quá trình anh em đánh.

- Số lượng Rương Tống Kim Xuất hiện ngẫu nhiên từ 40 đến 50 Rương trong 1 trận Tống Kim.

- Rương Tống Kim sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong bản đồ Tống Kim, thường xuất hiện ở khu vực Trung Tâm bản đồ.

- Nhặt thành công bảo rương sẽ nhận được 1 Ngân Phiếu 50 Tiền Đồng  , anh em sử dụng ngân phiếu sẽ nhận xu vào tài khoản sau khi Open.

- Nhận Tiền Đồng bằng chính tài khoản anh em đã sử dụng để đánh Tống Kim.

 

*** Lưu Ý:

- Phải sử dụng Ngân Phiếu thì mới có thể nhận được Tiền Đồng.

- Trường hợp nhận được Ngân Phiếu nhưng không sử dụng sẽ không nhận được Tiền Đồng.

- BQT không hỗ trợ xử lý trường hợp quên sử dụng Ngân Phiếu trong thời gian Close Beta.

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút