Sự Kiện II - Săn Tìm Nhân Sâm Ngàn Năm
 

  Thời gian:

 Thời gian diễn ra sự kiện:

Bắt đầu từ: 17:00 ngày 11/10/2021.

- Kết thúc từ: 17:00 ngày 25/10/2021.

- Chạy autoupdate.exe để cập nhật sự kiện.

 

 Điều Kiện, Nội dung, Phần thưởng:

 Cấp độ tối thiểu để tham gia Sự Kiện - Săn Tìm Nhân Sâm Ngàn Năm:

- Thái Sơn : Cấp 185.

- Tung Sơn : Cấp 170.

- Hành Sơn : Cấp 150. 

- Ngân Sơn : Cấp 120.

 

 

 Nội Dung:

 Trong thời gian diễn ra Sự Kiện, khi sử dụng 3 loại vật phẩm của Sự Kiện - Thần Y Cứu Thế hoặc tiêu diệt Cây Sâm sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm Nhân Sâm Ngàn Năm   . 

 

 

 Thời gian và địa điểm xuất hiện Cây Sâm Cây Đại Sâm Ngàn Năm :

15h00 : xuất hiện 30 Cây Sâm - Bản đồ Uyên Ương Cốc.

19h00 : xuất hiện 120 Cây Sâm - Bản đồ Uyên Ương Cốc.

19h00 :  sau khi tiêu diệt toàn bộ 120 Cây Sâm sẽ xuất hiện 1 Cây Đại Sâm Ngàn Năm ở giữa bản đồ.


 

 Sau khi tiêu diệt Cây Sâm sẽ nhận được 1 Nhân Sâm Ngàn Năm  

 

 Sau khi tiêu diệt Cây Đại Sâm Ngàn Năm sẽ nhận được các phần thưởng sau:

 

 Sau khi có Nhân Sâm Ngàn Năm   các bạn  có thể nộp tại NPC Sứ Giả Sự Kiện:

 

 

  Điều kiện để được nộp Nhân Sâm Ngàn Năm :

- Mỗi ngày 1 nhân vật nộp tối đa 5 Nhân Sâm Ngàn Năm.

- Khi nộp Nhân Sâm Ngàn Năm các bạn sẽ nhận được một lượng lớn EXP.

- Nhân vật có bang hội mới có thể nộp Nhân Sâm Ngàn Năm.

- Phải vào bang ít nhất 3 ngày mới có thể nộp.

- Đạt cấp tối thiểu tham gia sự kiện.

 

 Khi nộp xong Bang Hội của bạn sẽ tích lũy số Nhân Sâm Ngàn Năm   tương đương với số lượng bạn nộp vào.

 

 Phần Thưởng:

Phần thưởng Top 3 Bang Hội áp dụng cho Server Thái Sơn - Tung Sơn - Hành Sơn (tính riêng từng Server) .

 

Phần thưởng Top 5 Bang Hội áp dụng cho Server Ngân Sơn.