Sự Kiện - Giải Phóng Miền Nam 30/04

 

Trong mỗi con người Việt Nam, 30/04 là một ngày trọng đại - đánh dấu hòa bình và sự thống nhất trên đất nước Việt Nam. Đó là một mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

 

Năm tháng đã trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp cứu nước vẫn còn mãi. Hòa mình vào không khí vui tươi, hào hùng của cả dân tộc, BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm xin ra mắt Sự Kiện - Giải Phóng Miền Nam 30/04/2020 với nhiều phần thưởng vô cùng phong phú và hấp dẫn.

 

 

 Thời Gian:

Bắt đầu từ: 17:00 ngày 23/04/2021.

- Kết thúc từ: 17:00 ngày 07/05/2021.

- Thoát hết game và chạy Autoupdate.exe để cập nhật sự kiện.

 

 Nội Dung:

 

 Sự Kiện này áp dụng cho cả 3 Server :

Thái Sơn.

- Tung Sơn.

- Hành Sơn

 
 Nguyên liệu và Cách tìm Nguyên liệu:

Trong thời gian diễn ra sự kiện quý nhân sĩ võ lâm khi luyện công ở các bản đồ từ 70 trở lên có cơ hội nhận được vật phẩm Túi Nguyên Liệu Làm Pháo  dùng để ghép thành các vật phẩm trong Sự Kiện - Giải Phóng Miền Nam 30/04.

 

 

 Các bạn có thể nhận thêm Thuốc Pháo Đơn Sắc  Thuốc Pháo Tam Sắc  từ các hoạt động sau: 

 

 

 
 

 Bảo Rương Tống Kim:

- Mỗi 5 phút sẽ xuất hiện 3 Bảo Rương Tống Kim ngẫu nhiên (Xuất hiện ở trận Tống Kim 21h).

 

 Phần Thưởng:

 Sau khi sử dụng Băng Pháo Ngũ Sắc , Băng Pháo Tam Sắc Băng Pháo Ngũ Sắc các bạn có thể nhận được những vật phẩm quý giá sau:

  Phần quà dành cho máy chủ Thái Sơn.

 
   

 

 Phần quà dành cho máy chủ Tung Sơn.

           

 

 

 Phần quà dành cho máy chủ Hành Sơn.

          

 

 

 Thưởng Mốc Event :

Ngoài ra khi sử dụng Băng Pháo Đơn Sắc Băng Pháo Tam Sắc Băng Pháo Ngũ Sắc đạt các mốc 300, 600, 800, 1200 cái sẽ nhận thêm phần quà hấp dẫn sau:

 

Băng Pháo Đơn Sắc

        
   

 

Băng Pháo Tam Sắc

        
    

 

Băng Pháo Ngũ Sắc

        
    

 

 Sau khi đã có đầy đủ nguyên liệu các bạn có thể lại NPC Sứ Giả Sự Kiện ở các Thôn/Trấn để tiến hành đổi quà.  

 

*Lưu ý:

- Điểm Kinh Nghiệm nhận được từ các mốc thưởng là KHÔNG CỘNG DỒN.

Hạn sử dụng các vật phẩm trong Sự Kiện - Giài Phóng Miền Nam 30/04 là 30 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện.

 

 Hướng Dẫn Sử Dụng Đạo Cụ:

   Cách sử dụng Kim Bài

 Xem chi tiết tại ĐÂY

 

 Hướng dẫn nâng cấp An Bang Hoàn Mỹ:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Dị Dung Thạch:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Hoán Binh Thạch:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Thăng Cấp Thạch:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Giảm Cấp Thạch:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Thần Mã Toái Phiến:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Lệnh Truy Nã:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Cách sử dụng Cực Phẩm Thần Thạch:

 Xem hướng dẫn tại ĐÂY

 

 Giới thiệu các Rương Đồ Phổ

 Xem chi tiết tại ĐÂY

 

 Xem chi tiết tại ĐÂY

 

 Giới thiệu Trang Bị Viêm Đế

 Xem chi tiết tại ĐÂY

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút