Nghiêm Cấm - sử dụng chức năng "Máy Phụ"

 

Nhằm hạn chế tình trạng kéo xe trong Server BQT quyết định nghiêm cấm sử dụng chức năng "Máy Phụ" của Auto Kim Yến, BQT mong mọi người nghiêm chỉnh chấp hành qui định này để Server phát triển tốt hơn.
 

   Tác hại chức năng "Máy Phụ" gây ra cho Server.

 

 Gây lag Server, vì lượng dữ liệu khi các nhân vật gửi tọa độ cho nhau quá lớn, làm Server quá tải trong việc xử lý thông tin.

 

 Tránh tình trạng một người kéo 20,30 account, gây ức chế cho các bạn chơi 4 acc có đầu tư cũng không cách nào đánh lại.

 

 Tăng tương tác giữa gamer và gamer, ko gây ra tình trạng nhàm chán khi có chức năng "Máy Phụ" mọi người toàn treo máy.

 

  Hướng giải quyết và xử phạt khi có người cố ý sử dụng.

 

 BQT có thể kiểm tra hệ thống để phát hiện ra ai sử dụng spam tọa độ của chức năng "Máy Phụ"

 

 

 

 Đây là một hình ảnh khi nhận tọa độ từ nhân vật spam tọa độ.

 

 BQT sẽ xử phạt nhân vật spam tọa độ cho nhân vật khác.

 

 Qui trình "XỬ PHẠT" như sau:

 Vi Phạm lần 1 : 

- Cấm chat 7 ngày nhân vật đã spam tọa độ.

 

 Vi Phạm lần 2 :

- Cấm chat VĨNH VIỂN toàn bộ các nhân vật liên quan tới nhân vật spam tọa độ.

- Liên quan là như sau:

Chung Số Điện Thoại đăng ký.

Login chung IP mạng.

Login chung trên một Máy Tính.

 

 Vi Phạm lần 3 :

- Khóa VĨNH VIỄN toàn bộ các account liên quan tới nhân vật đó.

- Cấm login vào Web + Fanpage + Game của Võ Lâm Tuyệt Phẩm.

 

BQT Kính Bút