CloseBeta Server mới Dược Sơn vào 10h ngày 02/03/2022

 

Thân chào chư vị bằng hữu,

 

BQT Võ Lâm Tuyết Phẩm xin hân hoan thông báo chào đón thử nghiệm máy chủ Dược Sơn vào lúc 10h00 ngày 02/03/2022 cùng những chuỗi sự kiện hấp dẫn và phần quà vô cùng giá trị trong các ngày thử nghiệm máy chủ.

 

 

   Sự Kiện 1: Báo danh CloseBeta nhận quà OpenBeta   

 

 Thời gian diễn ra sự kiện:

 Bắt đầu CloseBeta : 10:00 Ngày 02/03/2022.

 Kết thúc CloseBeta : 10:00 Ngày 05/03/2022.

 Chính thức OpenBeta lúc : 19h00 Ngày 05/03/2022.

 

 Nội dung sự kiện:

 Khai mở Server mới:

- Dược Sơn.

 

 Trong thời gian CloseBeta, khi online trong Server đủ 4 tiếng các bạn có thể lại NPC Lễ Quan ở Thất Đại Thành Thị để báo danh đã tham gia CloseBeta.

 

 Phần Thưởng :

 

 Lưu ý: 

 Báo danh để nhận quà khi OpenBeta nha các bạn.

 Các bạn có thể nhận "Hộp Quà Close Beta" vào ngày 05/03/2022.

 Các bạn có thể nhận thưởng ở Kim Bài Tuyệt Phẩm.

 Toàn bộ dữ liệu trong thời gian CloseBeta sẽ được reset lại vào lúc OpenBeta.

 

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút