04.09.2020
Bắt đầu: 17h ngày 02/09/2020. Kết thúc: 17h ngày 16/09/2020.
02.09.2020
- Trận Tống Kim lúc 21h00 ngày 19/09/2020 của server Tung Sơn
22.08.2020
AlphaTest lúc 10h00 ngày 19/08/2020 - Chính thức Open Server mới Tung Sơn lúc 19h00 ngày 22/08/2020.
22.08.2020
- Thời gian bắt đầu : Từ ngày 08/11/2020 Thời gian kết thúc : Ngày 28/11/2020
22.08.2020
Thời gian diễn ra : từ 01/12/2020 đến 31/12/2020
17.08.2020
Vật phẩm hỗ trợ này dành cho người chơi mới, giúp người chơi mới có thể nâng cấp độ nhanh hơn và cũng như có một số trang bị xài tạm trong thời gian đầu chưa có trang bị để xài.
17.08.2020
Nhằm hạn chế khoảng cách và chênh lệch giữa người chơi để tránh tình trạng thất thoát người chơi, cũng như đảm bảo quyền lợi cho các bạn chăm chỉ cày level.
17.08.2020
Tổng giải thưởng cho đội đạt Quán Quân THĐNB mùa V là 100tr VND
17.08.2020
Mong các bằng hữu hãy xem qua để tránh vi phạm và bị xử phạt, vì một sân chơi lành mạnh và công bằng anh em nhé !!!!