15.10.2021
Bắt đầu: 17h ngày 11/10/2021. Kết thúc: 17h ngày 25/10/2021.
15.10.2021
Vật phẩm hỗ trợ này dành cho người chơi mới, giúp người chơi mới có thể nâng cấp độ nhanh hơn và cũng như có một số trang bị xài tạm trong thời gian đầu chưa có trang bị để xài.
13.10.2021
Nhằm hạn chế khoảng cách và chênh lệch giữa người chơi để tránh tình trạng thất thoát người chơi, cũng như đảm bảo quyền lợi cho các bạn chăm chỉ cày level thì Cân Bằng Cấp Độ sẽ giải quyết hết các vấ...
01.09.2021
AlphaTest lúc 10h00 ngày 11/08/2021 - Chính thức Open Server mới Ngân Sơn lúc 19h00 ngày 14/08/2021.
01.09.2021
Mong các bằng hữu hãy xem qua để tránh vi phạm và bị xử phạt, vì một sân chơi lành mạnh và công bằng anh em nhé.
09.08.2021
Thời gian diễn ra : từ 01/12/2021 đến 31/06/2021
09.08.2021
- Thời gian bắt đầu : Từ ngày 08/11/2021 Thời gian kết thúc : Ngày 28/11/2021
17.08.2020
Tổng giải thưởng cho đội đạt Quán Quân THĐNB mùa V là 100tr VND