Hoạt Động - Loạn Chiến Mộ Cổ

 

Loạn Chiến Mộ Cổ - một nơi để mọi người có thể bộc phát tất cả khả năng PK của mình. Ở đây mọi người không thể Tổ đổi hay hợp tác với nhau mà chỉ có thể tự lực cánh sinh để sống sót qua trận đánh,tất nhiên môi trường càng khắc nghiệt thì phần thưởng đi kèm cũng không hề ít, mọi người hãy sẵn sàng chiến đấu đi nào.

 

 

 Thời gian, Địa điểm tham gia và Server áp dụng:

 Thời gian:

 Hoạt động diễn ra trong 2 ngày Thứ 3Chủ Nhật hàng tuần.

 Bắt đầu lúc : 20h00

 Kết thúc lúc : 20h30.

 

 Địa điểm tham gia :

 Báo danh tại NPC Loạn Chiến Mộ Cổ tại Đại Lý - Trung Tâm.

 Cấp tối thiểu có thể tham gia : cấp 120.

 Tối đa 150 nhân vật tham gia. (khi số lượng người báo danh nhiều hơn thì không ai có thể báo danh được nữa)

 Phí báo danh : 5 Tiền Đồng.

 

 

 Cách thức tham gia và Phần thưởng:

 Giai đoạn Báo Danh tham gia:

 Thời gian báo danh : 20h00' đến 20h05'

• Sau khi báo danh sẽ được chuyển vào "Phòng Chờ"

 

 20h06' kết thúc  thời gian báo danh. 

• Không cho báo danh nữa.

 

 20h07' tất cả các đồng đạo ở "Phòng Chờ" sẽ được chuyển vào map "Loạn Chiến". Từ đây sẽ có 2 giai đoạn:

 

 Giai đoạn chiến đấu PK:

 Giai Đoạn 1: Tiêu diệt NPC để kiếm Tiền Đồng, giai đoạn này không PK lẫn nhau.

❂ Sau khi vào map Loạn Chiến tất cả sẽ có 60s để chuẩn bị, đúng 20h08' sẽ bắt đầu giai đoạn xuất hiện NPC, ở giai đoạn này anh em sẽ ở trạng thái "Không Chiến Đấu", chỉ tiêu diệt NPC Quái Thú Loạn Chiến để kiếm EXP và Tiền Đồng.

• NPC đợt 1: xuất hiện vào lúc 20h08'.

• NPC đợt 2: xuất hiện vào lúc 20h12'. 

 

 Giai Đoạn 2: Bắt đầu loạn chiến, người chơi sẽ PK lẫn nhau để kiếm Tiền Đồng.

❂ Sau khi toàn bộ NPC bị tiêu diệt thì người chơi sẽ có 10s để chuẩn bị, sau đó sẽ chuyển qua trạng thái "Chiến Đấu" 100% đập nhau tới khi nào hết giờ hoặc chết thì thôi.

 

❂ Đến 20h15' sẽ bước vào giai đoạn mở trạng thái "Chiến Đấu"

• Mô tả trạng thái "Chiến Đấu" :

KHÔNG HIỂN THỊ: Tên Nhân Vật, Tên Bang Hội, Vòng Sáng.

KHÔNG THỂ SỬ DỤNG: Tán Gẫu, Tổ Đội, Thay đổi trạng thái PK.

Tất cả các nhân vật tham gia đều có hình dạng giống nhau.

 

❂ 3 Rương Loạn Chiến sẽ xuất hiện vào lúc 20h20' các bạn có thể tranh đoạt.

Lưu ý :

• Rương Loạn Chiến sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong bản đồ.

• Rương Loạn Chiến sẽ cần 10 giây để nhặt hoàn tất.

• Tranh đoạt thành công Rương Loạn Chiến sẽ nhận được Bảo Rương Loạn Chiến.

• Người nhặt thành công Rương Loạn Chiến sẽ trực tiếp nhận được Bảo Rương Loạn Chiến vào trong Hành Trang [F4]. (anh em lưu ý để trống ít nhất 1 ô trống)

• Có thể sử dụng thuốc lắc thoải mái.

 

❂ Sau khi 3 Rương Loạn Chiến bị nhặt thành công hết hoạt động sẽ kết thúc.

 

❂ Đúng 20h30' nếu chưa nhặt thành công 3 Rương Loạn Chiến thì tất cả sẽ bị văng ra ngoài và hoạt động cũng sẽ kết thúc.

 

 Phần thưởng :

 Tất cả đồng đạo khi được chuyển vào map Loạn Chiến sẽ nhận được khoảng 150.000.000 Kinh nghiệm.

 Giết một người sẽ nhận được khoảng 6.000.000 Kinh Nghiệm + 3 Tiền Đồng.

 Giết một Quái Thú Loạn Chiến sẽ nhận được khoảng 4.000.000 Kinh Nghiệm + 2 Tiền Đồng.

 Sử dụng Rương Loạn Chiến sẽ nhận được:

• 3000 vạn lượng

• 50 tiền đồng.

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút !