Tính Năng - Cân bằng Cấp Độ

 

Nhằm hạn chế tương đối khoảng cách và chênh lệch giữa người chơi về lâu dài, cũng như tránh tình trạng nhiều người thọt cấp quá nghỉ, BQT cập nhật tính năng Cân Bằng Cấp Độ để giải quyết vấn đề này.

Nhưng vẫn đảm bảo
 quyền lợi cho các bạn chăm chỉ cày Cấp.

 

 Nội dung chi tiết của Tính năng - Cân bằng Cấp Độ.

 Các mốc Cấp Độ sẽ cách nhau 10 cấp cho 1 mốc, bắt đầu từ mốc đầu tiên là Cấp 99 - 100% EXP.

 Mốc đầu tiên sẽ là Cấp 99 - 100%

 Mốc thứ 2 sẽ là Cấp 109 - 100%

 Mốc thứ 3 sẽ là Cấp 119 - 100%

 Tương tự cho các mốc sau...

 

 20 nhân vật đầu tiên đạt mốc Cấp Độ, về báo danh sẽ nhận được phần thưởng từ mốc đó.

 Lưu ý:

- Phải về NPC báo danh mới nhận được thưởng.

- Bảng Chiến Công  cạnh Lễ Quan ở Thất Đại Thành Thị.

 

 Khi đang ở mốc cấp độ bạn sẽ dừng ở mốc đó và sẽ ko có cách nào vượt quá cấp độ giới hạn trừ khi Server đủ điều kiện mở mốc mới.

 

 Có 2 điều kiện để mở mốc giới hạn cấp độ tiếp theo là : (Chỉ cần đạt 1 trong 2 điều kiện sẽ mở mốc Cấp Độ tiếp theo)

 Điều Kiện 1: Khi có người BÁO DANH tại Bảng Chiến Công đạt mốc ĐẦU TIÊN thì sẽ bắt đầu đếm ngược ngày để mở mốc Cấp Độ tiếp theo.

 

 Điều Kiện 2: Khi trong Server đủ 10-50 người đạt Cấp Độ Tối Đa của mốc đó thì sẽ mở mốc Cấp Độ tiếp theo.

 

 Khi 20 nhân sĩ đầu tiên chạm mốc cấp độ thì có thể lại Bảng Chiến Công để nhận thưởng, ai nhận sớm thì phần thưởng của người đó sẽ càng giá trị hơn.

 Ví dụ : ở Mốc lv 99 - 100% kinh nghiệm

Thì người lên lv 99 đầu tiên sẽ phần quà lớn hơn người lên lv 99 thứ 20.

 

 Khi đạt cấp độ tối đa trong thời gian chờ mở mốc Cấp Độ tiếp theo người chơi có thể đổi kinh nghiệm của nhân vật thành "Kinh Nghiệm Thạch".

 

 Hướng dẫn cách đổi "Kinh Nghiệm Thạch".

 Để đổi được "Kinh Nghiệm Thạch" bạn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Đã đạt mốc Cấp Độ hiện tại của Server. (Ví dụ : Cấp 99 - 100% hoặc Cấp 109 - 100%...)

- Trong người phải có hơn 100.000.000 exp.

- 30 vạn lượng (Trong một ngày cứ sau 10 lần đổi liên tục thì số tiền vạn tiêu hao sẽ tăng thêm 30 vạn)

 

 Khi đủ 2 điều kiện trên thì bạn có thể đổi được "Kinh Nghiệm Thạch"

- Khi đổi "Kinh Nghiệm Thạch" thì bạn sẽ bị trừ đi 100.000.000 exp trong nhân vật.

 

 Kinh Nghiệm Thạch có các chức năng như sau:

Mỗi ngày có thể sử dụng tối đa 2 - 10 viên / nhân vật.

- Dưới 120 : 2 viên / nhân vật / ngày.

- Từ 120 - 139 : 5 viên / nhân vật / ngày.

- Từ 140 trở lên : 10 viên / nhân vật / ngày.

 

- Kinh nghiệm KHÔNG CỘNG DỒN.

- Sử dụng nhận được 50.000.000 EXP.

- Không Khóa nên các bạn có thể mua bán thoải mái.

- Không có hạn sử dụng, các bạn có thể để bao lâu tùy thích.

 

 Chi tiết phần thưởng của 20 Top đầu và Điều kiện các mốc Cấp Độ:

 Chưa Trùng Sinh:

 

 Trùng Sinh 1 + Trùng Sinh 2 + Trùng Sinh 3 :

 

 Tóm tắt ngắn gọn (dành cho ai lười đọc)

 Server sẽ có các "mốc Cấp Độ Giới Hạn", ai lên trước thì sẽ "đợi một chút" chờ người khác lên cùng, rút ngắn một phần nhỏ khoảng cách giữa các người chơi.

 

 Mốc giới hạn Cấp sẽ mở khi Server đạt được 1 trong 2 điều kiện (chỉ cần 1 trong 2 điều kiện thôi, không cần cả 2 nhé)

 Điều kiện 1 là : đủ số lượng người đạt mốc.

 Điều kiện 2 là : đủ số ngày đợi, tính từ lúc có người đạt mốc ĐẦU TIÊN.

 

 Ai max cấp thì về "Bảng Chiến Công" báo danh để nhận thưởng, ai báo danh trước thì quà ngon hơn người báo danh sau. 

 

 Sau khi nhận thưởng xong thì các nhân vật đó có thể tiếp tục cày và tích lũy EXP để đổi Kinh Nghiệm Thạch, các bạn có thể dùng Kinh Nghiệm Thạch cho nhiều việc tùy vào sở thích của mình, ví dụ như là :

 Để dành Kinh Nghiệm Thạch đó khi mở mốc Cấp Độ mới thì xài để mau lên cấp.

 Hoặc là dùng Kinh Nghiệm Thạch đó bán lại cho những bạn cày chậm.

 

 

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút