Hướng Dẫn - Sử dụng Thăng Cấp Thạch

 

Sau đây,BQT xin giới thiệu tới các bạn một trong những vật phẩm mới của Võ Lâm Tuyệt Phẩm,đó là vật phẩm Thăng Cấp Thạch  có tác dụng nâng cấp độ của Trang Bị và Vũ Khí của bạn lên cấp cao hơn.

 

 NPC và Nguyên liệu cần thiết.

 Để Nâng cấp Trang Bị và Vũ Khí thì trước tiên các bạn cần chuẩn bị các Nguyên Liệu sau đây:

 Thăng Cấp Thạch 

- Các bạn có thể kiếm Thăng Cấp Thạch bằng cách tham gia các Sự Kiện mà BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm tổ chức.

 

 Thủy Tinh 

- Các bạn có thể kiếm được Thủy Tinh bằng nhiều cách.

Mua trong Bảo Vật

Săn Boss

Tham gia Sự Kiện.

 

 Sau khi có đầy đủ các Nguyên Liệu trên thì các bạn có thể lại NPC Thợ Rèn ở Thất Đại Thành Thị để tiến hành nâng cấp Trang Bị và Vũ Khí.

 

 Công thức và Hướng dẫn nâng cấp Trang Bị và Vũ Khí.

 Để nâng cấp Trang Bị và Vũ Khí thì các bạn cần lưu ý Công Thức sau:

 1 viên Thăng Cấp Thạch ( tăng 50% tỉ lệ thành công )

 Cứ 1 viên Thủy Tinh sẽ tăng 3% tỉ lệ thành công.

Ví dụ :

Bạn để vào 10 viên Thủy Tinh là bạn sẽ được tăng thêm 30% tỉ lệ thành công + với 50% tỉ lệ thành công của viên Thăng Cấp Thạch là bạn đã có 80% tỉ lệ thành công.

 

 Lưu Ý :

- Khi thăng cấp Thành Công thì Trang Bị và Vũ Khí sẽ được nâng lên cấp cao hơn cấp hiên tại 1 bậc.

Ví dụ : 

Bạn nâng cấp cây Thương cấp 8 thành công thì nó sẽ thành cây Thương cấp 9.

 

- Khi nâng cấp Thất Bại thì bạn sẽ bị mất tất cả các nguyên liệu như Thăng Cấp Thạch,Thủy Tinh và chỉ giữ lại được Trang Bị và Vũ Khí ban đầu.

 

 Hướng dẫn nâng cấp Trang Bị và Vũ Khí.

 Bước 1:

- Lại NPC Thợ Rèn ở Thất Đại Thành Thị và nhấp vào dòng "Nâng Cấp Trang Bị XANH"

 

- Sau đó chọn "Dùng - Thăng Cấp Thạch".

 

 Bước 2:

- Sau khi click vào dòng "Dùng Thăng Cấp Thạch" thì sẽ hiện ra một cái khung để chúng ta có thể bỏ tất cả các Nguyên Liệu đã chuẩn bị vào đó.

 

Ví dụ:

- Ở đây mình có cái nón Tê Giác Hộ Uyển [cấp 8] mình muốn nâng cấp nó

 

- Mình sẽ bỏ tất cả Nguyên Liệu vào Ô bên trên.

 

 Bước 3: Click vào xác nhận là bạn đã hoàn tất công việc nâng cấp trang bị Tê Giác Hộ Uyển [cấp 8].

- Và khi nâng cấp thành công thì mình nhận được một Trang Bị hoặc Vũ Khí với cấp độ cao hơn ban đầu và thuộc tính y chang Trang Bị hoặc Vũ Khí lúc đầu.

 

Ở đây thì mình nâng cấp thành công nên nhận được Long Lân Hộ Uyển [cấp 9]

 

 Những điều cần lưu ý.

 Khi thăng cấp Thành Công thì Trang Bị và Vũ Khí sẽ được nâng lên cấp cao hơn cấp hiên tại 1 bậc.

Ví dụ : 

Bạn nâng cấp cây Thương cấp 8 thành công thì nó sẽ thành cây Thương cấp 9.

 

 Khi nâng cấp Thất Bại thì bạn sẽ bị mất tất cả các nguyên liệu như Thăng Cấp Thạch,Thủy Tinh và chỉ giữ lại được Trang Bị và Vũ Khí ban đầu.

 

BQT Kính Bút