Hướng Dẫn - Sử dụng Thần Mã Toái Phiến

 

 

 Công dụng Thần Mã Toái Phiến.

 Thần Mã Toái Phiến  là nguyên liệu dùng để ghép các loại chiến mã sau:

 Phi Vân

 Bôn Tiêu

 Uy Mã Tuyệt Phẩm

 Du Huy Tuyệt Phẩm

 Phiêu Vũ.

 

 Một số nguyên liệu liên quan và cách tìm:

 

 Cách sử dụng Thần Mã Toái Phiến ép chiến mã.

 Ép tại NPC Thẩm Câu (Nam Nhạc Trấn - 209/194) theo công thức như hình bên dưới:

 

 

 Công thức ép Ngựa - Phi Vân

- 3 Ngựa Chiếu Dạ

- 2 Thần Mã Toái Phiến

- 1 Thần Bí Khoáng Thạch

- Tỉ lệ thành công 20%

 

 Thành Công nhận:

- 1 Ngựa Phi Vân

 Thất Bại nhận:

- 1 Ngựa Chiếu Dạ

 

 Công thức ép Ngựa - Bôn Tiêu

- 3 Ngựa Phi Vân

- 3 Thần Mã Toái Phiến

- 2 Thần Bí Khoáng Thạch

- Tỉ lệ thành công 50%

 

 Thành Công nhận:

1 Ngựa Bôn Tiêu

 Thất Bại nhận:

1 Ngựa Phi Vân

 

 Công thức ép Ngựa - Uy Mã Tuyệt Phẩm

- 3 Bôn Tiêu

- 3 Thần Bí Khoáng Thạch

- 8 Uy Mã Hồn Thạch

- Tỉ lệ thành công 50%

 

 Thành Công nhận:

Ngựa Uy Mã Tuyệt Phẩm.

 Thất Bại nhận:

1 Ngựa Bôn Tiêu

 

 Công thức ép Ngựa - Du Huy Tuyệt Phẩm

- 10 mảnh Du Huy Hồn Thạch (từ 1 đến 10)

- 5 Thần Mã Toái Phiến

- 5 Thần Bí Khoáng Thạch

- 5 Uy Mã Hồn Thạch

- Tỉ lệ thành công 80%

 

 Thành Công nhận:

Ngựa Du Huy Tuyệt Phẩm

 Thất Bại nhận:

- Đi bộ.

 

 Công thức ép Ngựa - Phiêu Vũ

- 2 Uy Mã Tuyệt Phẩm

- 4 Thần Mã Toái Phiến

- 4 Thần Bí Khoáng Thạch

- 4 Uy Mã Hồn Thạch

- Tỉ lệ thành công 50%

 

 Thành Công nhận:

1 Ngựa Phiêu Vũ

 Thất Bại nhận:

1 Uy Mã Tuyệt Phẩm

 

 

 Lưu ý: 

- Không có cách nào để tăng tỉ lệ thành công lên cao hơn.

- Cân nhắc kĩ trước khi ép,BQT không chịu trách nhiệm về việc bạn phải đi bộ.

 

 Xem giới thiệu về hệ thống Chiến Mã - Võ Lâm Tuyệt Phẩm.

https://www.volamtuyetpham.com/huong-dan/gioi-thieu-he-thong-chien-ma-tuyet-pham

 

BQT Kính Bút