Hướng Dẫn - Sử dụng Hoán Binh Thạch

 

Hoán Binh Thạch  là một vật phẩm mới của Võ Lâm Tuyệt Phẩm,chắc bạn cũng đã từng rất ức chế khi nhặt được các vũ khí có các thuộc tính ngon nhưng lại nằm trong một cây vũ khí mà bạn không dùng tới ví dụ như Song Đao chẳng hạn,nhưng bây giờ thì các bạn không phải ức chế vì vấn đề đó nữa vì đã có vật phẩm mới là Hoán Binh Thạch có công dụng là hoán đổi Vũ Khí của bạn thành một loại Vũ Khí khác và vẫn giữ nguyên thuộc tính của nó.

 

 NPC và Nguyên liệu cần thiết.

 Để hoán đổi Vũ Khí thì trước tiên các bạn cần chuẩn bị các Nguyên Liệu sau đây:

Hoán Binh Thạch 

- Các bạn có thể kiếm Hoán Binh Thạch bằng cách tham gia các Sự Kiện mà BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm tổ chức.

 

Thần Bí Khoáng Thạch + Kim Tê 

- Các bạn có thể mua trong Bảo Vật (Kỳ Trân Các) hoặc tham gia các Sự Kiện của BQT tổ chức

 

Thủy Tinh 

- Các bạn có thể kiếm được Thủy Tinh bằng nhiều cách.

Mua trong Bảo Vật

Săn Boss

Tham gia Sự Kiện.

 

 Sau khi có đầy đủ các Nguyên Liệu trên thì các bạn có thể lại NPC Thợ RènThất Đại Thành Thị để tiến hành hoán đổi Vũ Khí.

 

 Công thức và Hướng dẫn hoán đổi Vũ Khí.

 Để hoán đổi Vũ Khí thì các bạn cần lưu ý Công Thức sau:

 1 viên Hoán Binh Thạch ( tăng 50% tỉ lệ thành công )

 1 Thần Bí Khoáng Thạch

 1 Kim Tê

 Cứ 1 viên Thủy Tinh sẽ tăng 3% tỉ lệ thành công

Ví dụ :

Bạn để vào 10 viên Thủy Tinh là bạn sẽ được tăng thêm 30% tỉ lệ thành công + với 50% tỉ lệ thành công của viên Hoán Binh Thạch là bạn đã có 80% tỉ lệ thành công.

 

 Lưu Ý :

- Khi hoán đổi Thành Công thì Vũ Khí sẽ thay đổi ngẫu nhiên trong tất cả 10 loại Vũ Khí.

Ví dụ : bạn thay đổi Song Đao thì nó sẽ thay đổi ngẫu nhiên thành Kiếm,Thương,Chùy,Đao,Nỏ...và thậm chí vẫn là Song Đao.

 

- Khi hoán đổi Thất Bại thì bạn sẽ bị mất tất cả các nguyên liệu như Hoán Binh Thạch,Kim Tê,Thần Bí Khoáng Thạch,Thủy Tinh và chỉ giữ lại được Vũ Khí ban đầu.

 

 Hướng dẫn hoán đổi Vũ Khí.

 Bước 1:

- Lại NPC Thợ RènThất Đại Thành Thị và nhấp vào dòng "Nâng cấp Trang Bị XANH"

 

- Sau đó chọn "Dùng - Hoán Binh Thạch"

 

 Bước 2:

- Sau khi click vào dòng "Dùng Hoán Binh Thạch" thì sẽ hiện ra một cái khung để chúng ta có thể bỏ tất cả các Nguyên Liệu đã chuẩn bị vào đó.

 

Ví dụ:

- Ở đây mình có cây Đại Phong Đao mình muốn chuyển thành vũ khí khác.

 

- Mình sẽ bỏ tất cả Nguyên Liệu vào Ô bên trên.

 

 Bước 3: Click vào xác nhận là bạn đã hoàn tất công việc Hoán Đổi Vũ Khí.

- Và khi ép thành công thì mình nhận được một Vũ Khí khác với thuộc tính y chang cây Đại Phong Đao lúc đầu.

 

Ở đây thì mình ép được thành cây Toái Nguyệt Đao.

 

 Những điều cần lưu ý.

Khi hoán đổi Thành Công thì Vũ Khí sẽ thay đổi ngẫu nhiên trong tất cả 10 loại Vũ Khí.

Ví dụ :

- Bạn thay đổi Song Đao thì nó sẽ thay đổi ngẫu nhiên thành Kiếm,Thương,Chùy,Đao,Nỏ...và thậm chí vẫn là Song Đao.

 

 Khi hoán đổi thành công thì bạn sẽ được thông báo lên Kênh hệ thống.

 

Khi hoán đổi Thất Bại thì bạn sẽ bị mất tất cả các nguyên liệu như Hoán Binh Thạch,Kim Tê,Thần Bí Khoáng Thạch,Thủy Tinh và chỉ giữ lại được Vũ Khí ban đầu.

 

BQT Kính Bút