Hướng Dẫn - Sử dụng Giảm Cấp Thạch

 

Sau đây,BQT xin giới thiệu tới các bạn một trong những vật phẩm mới của Võ Lâm Tuyệt Phẩm,đó là vật phẩm Giảm Cấp Thạch  có tác dụng giảm cấp độ của Trang Bị và Vũ Khí của bạn xuống cấp thấp hơn.

 

 NPC và Nguyên liệu cần thiết.

 Để Giảm cấp Trang Bị và Vũ Khí thì trước tiên các bạn cần chuẩn bị các Nguyên Liệu sau đây:

 Giảm Cấp Thạch 

- Các bạn có thể kiếm Giảm Cấp Thạch bằng cách tham gia các Sự Kiện mà BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm tổ chức.

 

 Thủy Tinh 

- Các bạn có thể kiếm được Thủy Tinh bằng nhiều cách.

Mua trong Bảo Vật

Săn Boss

Tham gia Sự Kiện.

 

 Sau khi có đầy đủ các Nguyên Liệu trên thì các bạn có thể lại NPC Thợ Rèn ở Thất Đại Thành Thị để tiến hành giảm cấp Trang Bị và Vũ Khí.

 

 Công thức và Hướng dẫn giảm cấp Trang Bị và Vũ Khí.

 Để nâng cấp Trang Bị và Vũ Khí thì các bạn cần lưu ý Công Thức sau:

 1 viên Giảm Cấp Cấp Thạch ( tăng 50% tỉ lệ thành công )

 Cứ 1 viên Thủy Tinh sẽ tăng 3% tỉ lệ thành công.

Ví dụ :

Bạn để vào 10 viên Thủy Tinh là bạn sẽ được tăng thêm 30% tỉ lệ thành công + với 50% tỉ lệ thành công của viên Giảm Cấp Thạch là bạn đã có 80% tỉ lệ thành công.

 

 Lưu Ý :

- Khi thăng cấp Thành Công thì Trang Bị và Vũ Khí sẽ bị giảm xuống cấp thấp hơn cấp hiên tại 1 bậc.

Ví dụ : 

Bạn giảm cấp Áo cấp 10 thành công thì nó sẽ thành Áo cấp 9.

 

- Khi nâng cấp Thất Bại thì bạn sẽ bị mất tất cả các nguyên liệu như Giảm Cấp Thạch,Thủy Tinh và chỉ giữ lại được Trang Bị và Vũ Khí ban đầu.

 

 Hướng dẫn giảm cấp Trang Bị và Vũ Khí.

 Bước 1:

- Lại NPC Thợ Rèn ở Thất Đại Thành Thị và nhấp vào dòng "Nâng Cấp Trang Bị XANH"

 

- Sau đó chọn "Dùng - Giảm Cấp Thạch"

 

 Bước 2:

- Sau khi click vào dòng "Dùng Giảm Cấp Thạch" thì sẽ hiện ra một cái khung để chúng ta có thể bỏ tất cả các Nguyên Liệu đã chuẩn bị vào đó.

 

Ví dụ:

- Ở đây mình có cái nón Long Huyết Đầu Hoàn [cấp 10] mình muốn giảm cấp nó

 

- Mình sẽ bỏ tất cả Nguyên Liệu vào Ô bên trên.

 

 Bước 3: Click vào xác nhận là bạn đã hoàn tất công việc giảm cấp trang bị Long Huyết Đầu Hoàn [cấp 10].

- Và khi giảm cấp thành công thì mình nhận được một Trang Bị hoặc Vũ Khí với cấp độ thấp hơn ban đầu và thuộc tính y chang Trang Bị hoặc Vũ Khí lúc đầu.

 

Ở đây thì mình nâng cấp thành công nên nhận được Minh Châu Đầu Hoàn [cấp 9]

 

 Những điều cần lưu ý.

 Khi thăng cấp Thành Công thì Trang Bị và Vũ Khí sẽ bị giảm xuống cấp thấp hơn cấp hiên tại 1 bậc.

Ví dụ : 

Bạn giảm cấp Áo cấp 10 thành công thì nó sẽ thành Áo cấp 9.

 

 Khi nâng cấp Thất Bại thì bạn sẽ bị mất tất cả các nguyên liệu như Giảm Cấp Thạch,Thủy Tinh và chỉ giữ lại được Trang Bị và Vũ Khí ban đầu.

 

BQT Kính Bút