Hướng Dẫn - Sử dụng Dị Dung Thạch Hoàng Kim

 

Sau đây,BQT xin giới thiệu tới các bạn một trong những vật phẩm mới của Võ Lâm Tuyệt Phẩm,đó là vật phẩm Dị Dung Thạch Hoàng Kim  có tác dụng thay đổi hình dạng của Nón, Áo của các Trang Bị Hoàng Kim nhưng vẫn giữ nguyên thuộc tính.

 

 Hướng dẫn sử dụng "Dị Dung Thạch Hoàng Kim".

 

Bước 1 :

- Gặp "Thợ Rèn"Thất Đại Thành Thị rồi chọn "Nâng Cấp Trang Bị Hoàng Kim".

 

- Sau đó chọn "Dị Dung Trang Bị Hoàng Kim".

 

Bước 2 :

- Bỏ tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào ô để tiến hành thay đổi hình ảnh trang bị.


Bước 3 :

- Sau khi thay đổi ngoại hình trang bị thì bạn không thẻ rã để ép lại, bắt buộc bạn phải đưa trang bị về trạng thái hình ảnh ban đầu mới có thể rã ra ép lại.

- Quay lại "Thợ Rèn" để đưa trang bị về trạng thái ban đầu, tỉ lệ thành công là 100%

 

 Công thức và Hướng dẫn thay đổi hình dạng Áo, Nón Hoàng Kim.

 Để thay đổi hình dạng Áo, Nón thì các bạn cần lưu ý Công Thức sau:

 Trang bị HKMP cần dị dung (Áo or Nón)

 1 viên Thần Bí Khoáng Thạch 

 1 viên Kim Tê

 3 viên Dị Dung Thạch Hoàng Kim 

- Các bạn có thể kiếm Dị Dung Thạch Hoàng Kim bằng cách tham gia các Sự Kiện mà BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm tổ chức.

 

 Lưu ý quan trọng:

 Tỉ lệ thành công là 100%.

 Áp dụng cho tất cả các trang bị Hoàng Kim (Hoàng Kim Môn Phái, Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt)

 Khi bỏ đủ công thức và xác nhận , áo và nón Hoàng Kim sẽ giữ nguyên option và chủng loại , sẽ chỉ thay đổi hình ảnh khi nhân vật mặc vào .

 Hình ảnh sẽ ngẫu nhiên trong hơn 20 loại hình ảnh trang của các loại áo, nón .

 Áo và nón đã dị dung sẽ hiển thị [Đã thay đổi hình ảnh] để dễ phân biệt .

 Áo và nón đã dị dung không thể phân rã ra mảnh và ép lại , phải đưa trở về nguyên dạng ban đầu mới có thể rã ra mãnh và ép lại.

 

BQT Kính Bút