Hướng Dẫn - Sử dụng Cực Phẩm Thần Thạch

 

 

 Giới thiệu Cực Phẩm Thần Thạch:

 Công dụng:

- Cực Phẩm Thần Thạch  là nguyên liệu dùng để nâng cấp trang bị Định Quốc thành trang bị Định Quốc [Cực Phẩm].

 

 Cách nhận vật phẩm:

- Có thể nhận được thông qua phần thưởng sự kiện.

 

 Cách sử dụng Cực Phẩm Thần Thạch:

 Nâng cấp tại NPC Thợ rèn Thất Đại Thành Thị theo công thức như sau:

 

 

 

 Công Thức:

- 3 Trang bị Định Quốc cùng loại

- 8 Cực Phẩm Thần Thạch

- 3 Thần Bí Khoáng Thạch

- Tỉ lệ thành công 100%

 

 Thành Công nhận:

1 Trang bị Định Quốc [Cực Phẩm] cùng loại được sử dụng để nâng cấp.

 

 Ví dụ:

- Muốn nâng cấp Nón Định Quốc thành Nón Định Quốc [Cực Phẩm] sẽ cần sử dụng:

- 3 Nón Định Quốc

- 8 Cực Phẩm Thần Thạch

- 3 Thần Bí Khoáng Thạch

 Thành Công nhận:

Nón Định Quốc [Cực Phẩm]

 

 Bộ trang bị Định Quốc Cực Phẩm:

 Nón Định Quốc [Cực Phẩm]:

 

 Áo Định Quốc [Cực Phẩm]:

 

 Bao Tay Định Quốc [Cực Phẩm]:

 

 Đai Định Quốc [Cực Phẩm]:

 

 Giày Định Quốc [Cực Phẩm]:

 

BQT Kính Bút