Hướng Dẫn - Phát Quang Vũ Khí

 

Làm đẹp cho nhân vật luôn là một cái gì đó rất quan trọng đối với các nhân sĩ võ lâm, vì vậy BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm xin gửi tới các anh em cách sử dụng Quang Thạch Anh để tạo làm Phát Quang Vũ Khí.

 

Anh em lưu ý là ngoài chức năng làm đẹp ra thì ko ảnh hưởng gì tới sức mạnh của trang bị hết anh em nhé.

 

 Nguyên Liệu cần thiết:

 Để làm Vũ Khí Phát Quang cần các nguyên liệu sau:

 

 Công thức và cách làm Phát Quang Vũ Khí:

 Công thức Phát Quang vũ Khí:

 1 Vũ khí tự chọn để Phát Quang.

 - Bao gồm: Vũ khí Cấp 10, các loại Vũ khí Hoàng Kim.

 10 Quang Thạch Anh.

 Kim Tê.

 Thần Bí Khoáng Thạch.

 Tử Thuỷ Tinh.

 Lam Thuỷ Tinh.

 Lục Thuỷ Tinh.

 3000 Vạn.

 

 Cách Phát Quang Vũ Khí:

 Sau khi thu thập đủ các nguyên liệu bên trên, có thể đến NPC Thợ Rèn Thần Bí (Lâm An 164/199) để tiến hành Phát Quang Vũ Khí.

    

 

 Cơ Chế nâng cấp Phát Quang Vũ Khí:

 Tỉ lệ thành công 100%.

 Sau khi nâng cấp Phát Quang Vũ Khí hoàn tất sẽ nhận lại Vũ Khí đã dùng kèm theo hiệu ứng Phát Quang.

 - Trước và Sau khi Phát Quang

   

 

 

 Lưu Ý:

 Sau khi nâng cấp thành công Phát Quang Vũ Khí sẽ tiêu hao toàn bộ nguyên liệu.

 Vũ Khí đã Phát Quang vẫn có thể phân mảnh.

 Phân mảnh vũ khí và Hoán Binh vũ khí đã Phát Quang sẽ làm mất hiệu ứng Phát Quang ban đầu.

(Vì vậy anh em nên rã lấy option ngon hoặc hoán binh xong hãy đi phát quang vũ khí nhé)

 

 Hướng dẫn huỷ bỏ hiệu ứng Phát Quang:

 Nếu anh em muốn huỷ bỏ hiệu ứng Phát Quang Vũ Khí thì có thể làm theo hướng dẫn bên dưới.

 Đối thoại với NPC Thợ Rèn Thần Bí và chọn "Ta muốn tìm hiểu về bộ Phát Quang Vũ Khí"  =>  "Ta muốn khôi phục Phát Quang Vũ Khí" => Đặt vào vũ khí muốn huỷ bỏ hiệu ứng Phát Quang => chọn Xác Nhận.

 

 Huỷ bỏ hiệu ứng Phát Quang cần tiêu hao:
 - 2000 Vạn.

 

 Lưu Ý:

 Huỷ bỏ hiệu ứng Phát Quang sẽ tiêu hao 2000 Vạn.

 Huỷ bỏ hiệu ứng Phát Quang KHÔNG nhận lại được nguyên liệu ban đầu.

 

 Hình ảnh các loại vũ khí sau khi Phát Quang:

 Các loại vũ khí:

                                      

 

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút !