Hướng dẫn nhận Giftcode

Giftcode

 

 Với Giftcode tạo tài khoản mới

 

 

Khi đăng ký một tài khoản mới, bạn sẽ nhận được 1 Giftcode tương ứng với với tài khoản đó. 

 

Để sử nhận được phần thưởng Giftcode này bạn làm các bước như sau:

 

Bước 1: Bạn vào trang nhập Giftcode để nhập Giftcode.

Bước 2: Trong game bạn login lại rồi nhận thưởng thông qua vật phẩm Tuyệt Phẩm Kim Bài .

 

 

 Với các Giftcode Like Share, báo danh CloseBeta, các loại Giftcode khác

 

 

Ngoài Giftcode tạo tài khoản mới, trong các event trên fanpage cũng như trong game bạn sẽ nhận được Giftcode riêng. Những Giftcode này bạn sẽ nhận ở trong game thông qua vật phẩm Tuyệt Phẩm Kim Bài .

 

 

Lưu Ý:

- Mỗi loại Giftcode chỉ nhận được 1 lần trong cùng ID. 

- Nếu bạn có trong danh sách mà không nhận được Giftcode thử lại bằng cách thoát ra xong đăng nhập lại game, nếu không được nữa liên hệ qua https://www.facebook.com/volamtuyetpham để được hỗ trợ.

 

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút