Hướng Dẫn - Ép trang bị An Bang Hoàn Mỹ

 

Khi muốn nâng cấp một trang bị An Bang thành một trang bị An Bang Hoàn Mĩ các bạn cần phải biết các thông tin sau :

 

  Giai Đoạn I : Chuẩn bị Nguyên Liệu.

 

 Để ép được 1 trang bị An Bang Hoàn Mỹ thì các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

 Thứ 1 : 

- Nhẫn An Bang mà bạn muốn ép nó lên An Bang Hoàn Mỹ.

- Các bạn nên lựa nhẫn max option dòng ẩn để ép nhé.

- Lưu ý : Chỉ có thể dùng nhẫn AB bình thường để làm phôi or ép lên Hoàn Mỹ,AB Liên Đấu ko thể dùng dc nha.

Ví dụ:

- Ép Nhẫn - An Bang Kháng Hỏa 25% nó sẽ ra Nhẫn - An Bang Hoàn Mỹ Kháng Hỏa 25%.

- Còn nếu ép Nhẫn - An Bang Kháng Hỏa 30% nó sẽ ra Nhẫn - An Bang Hoàn Mỹ Kháng Hỏa 30%.

( Các bạn cũng muốn xài nhẫn 30% đúng ko nào ^^ )

 

 Thứ 2 : 

 

 Thứ 3 : 

- 2 Nguyên liệu (Thô) của trang bị An Bang mà bạn muốn ép lên An Bang Hoàn Mỹ.

Nghĩa là : 

- Bạn muốn ép An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ  thành Hoàn Mỹ - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ thì ngoài cái An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ  bạn đang xài bạn cần thêm 2 cái An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ - Thô\.

 

- Để tìm được Nguyên Liệu (Thô) các bạn xem ở Ví Dụ bên dưới nhé.

 

Ví Dụ:

- Hình ảnh về Nguyên Liệu (Thô) của An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 

  

 

Cách để chế tạo Nguyên Liệu (Thô) như sau:

VD : Để chế tạo nguyên liệu Kê Huyết Thạch Giới Chỉ - Thô  bạn cần phải có Nhẫn - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ  sau đó các bạn đem lại Thợ Rèn Thần Bí ở Lâm An.

\

 

- Bước 1 : Sau đó các bạn click vào Thợ Rèn Thần Bí và chọn dòng "Ta muốn tìm hiểu về bộ An Bang Hoàn Mỹ".

 

- Bước 2 : Tiếp đó bạn chọn dòng "Ta muốn tinh luyện thành Nguyên Liệu Thô".

 

- Bước 3 : Sau đó bạn muốn chế tạo Nguyên Liệu (Thô) cho Nhẫn - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ thì chọn dòng thứ 2.

(Tương tự cho các nguyên liệu khác thì các bạn cứ chọn theo dòng tương ứng.)

 

- Bước 4 : Sau khi click vào thì nó sẽ hiện lên cái khung để các bạn bỏ Nhẫn - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ vào,sau đó các bạn bấm "Xác Nhận" sẽ nhận được Kê Huyết Thạch Giới Chỉ - Thô .

 bấm "Xác Định" nhận được  

 

  Giai Đoạn II : Hướng dẫn nâng cấp Trang bị An Bang Hoàn Mỹ.

 

 Dưới đây chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp trang bị An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ thành Hoàn Mỹ - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ, các trang bị khác các bạn cứ làm tương tự là được.

 

 Sau khi có đầy đủ các nguyên liệu để nâng cấp,bao gồm :

1 cái Huyết Kê Hoàn Mỹ Hồn Thạch 

1 cái Nhẫn - An Bang Kê Huyết Thạch  (Khuyến khích là max option ẩn)

2 cái Kê Huyết Thạch Giới Chỉ - Thô 

 

- Bước 1 : Các bạn đem tất cả Nguyên liệu đã chuẩn bị lại Thợ Rèn Thần Bí tại Lâm An.

 

Bước 2 : Click vào Thợ Rèn Thần Bí và chọn dòng "Ta muốn tìm hiểu về bộ An Bang Hoàn Mỹ".

 

Bước 3 : Tiếp tục chọn dòng "Ta muốn ông giúp ta tiếp tục chế tạo bộ An Bang" để chế tạo An Bang Hoàn Mỹ.

 

Bước 4 : Để chế tạo An Bang Hoàn Mỹ - Kê Huyết Thạch Giới Chỉ thì các bạn chọn dòng tương ứng.

( Tương tự cho các trang bị khác thì các bạn chọn dòng tương ứng nhé )

 

Bước 5 : Sau đó các bạn bỏ tất cả nguyên liệu vào ô để tiến hành ghép An Bang Hoàn Mỹ.

 

Bước 6 : Bấm xác nhận các bạn sẽ có ngay 1 cái Nhẫn Hoàn Mỹ - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ.

 

- Lưu ý :
Khi nâng cấp từ trang bị An Bang - Thường lên An Bang - Hoàn Mỹ thì chỉ giữ lại chỉ số Kháng và Nội Lực, còn chỉ số Sinh Lực sẽ ngẫu nhiên tạo thành.

 

 Giai Đoạn III : Phục Hồi trang bị An Bang.

 

 Lưu Ý: Giai đoạn này chỉ là Giai Đoạn - Phụ nếu như option của trang bị An Bang Hoàn Mỹ option thấp các bạn muốn ép lại thì mới sử dụng chức năng này.

 

- Bước 1 : Các bạn đem trang bị An Bang Hoàn Mỹ lại Thợ Rèn Thần Bí ở Lâm An và chọn dòng "Ta muốn tìm hiểu về bộ An Bang Hoàn Mỹ".

 

- Bước 2 : Rồi các bạn chọn "Ta muốn phục hồi lại An Bang Hoàn Mỹ".

 

- Bước 3 : Các bạn muốn phục hồi trang bị An Bang Hoàn Mỹ nào thì chọn dòng tương ứng với trang bị đó

Ở đây mình sẽ phục hồi lại trang bị Hoàn Mỹ - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ.

 

- Bước 4 : Đặt trang bị An Bang Hoàn Mỹ mà bạn muốn phục hồi lại thành An Bang thường vào trong ô.

Khi tiến hành phục hồi lại trang bị "Thành Công" các bạn sẽ bị tốn 5000 vạn.

Khi tiến hành phục hồi lại trang bị "Thất Bại" các bạn sẽ bị tốn 1500 vạn.

.

- Bước 5 : Sau khi bấm "Xác định" bạn sẽ nhận lại được trang bị An Bang bình thường giữ nguyên Dòng Kháng ban đầu ( dòng hiện sẽ có thể thay đổi ).

 

- Lưu ý: 

Khi phục hồi các bạn sẽ chỉ nhận lại được trang bị An Bang bình thường và sẽ KHÔNG được nhận lại các nguyên liệu đã tiêu hao khi ép lên trang bị An Bang Hoàn Mỹ. ( các bạn nên cân nhắc trước khi phục hồi nhé )

 

BQT Kính Bút