Hướng Dẫn - Giới thiệu các Rương Đồ Phổ

 

Để quản lý tốt quá trình ra các loại đồ phổ và phân loại các vật phẩm quý hiếm,BQT chúng tôi quyết định chia đồ phổ ra thành nhiều cấp khác nhau tương đương với giá trị của mỗi trang bị khác nhau.

Đồ phổ được phân cấp từ Loại I tới Loại XIII, cấp độ của rương DP càng cao thì tỉ lệ ép càng khó.

 

   Rương Đồ Phổ loại I.

 

   Rương Đồ Phổ loại II.

 

   Rương Đồ Phổ loại III.

 

   Rương Đồ Phổ loại IV.

 

   Rương Đồ Phổ loại V.

 

   Rương Đồ Phổ loại VI.

 

   Rương Đồ Phổ loại VII.

 

   Rương Đồ Phổ loại VIII.

 

   Rương Đồ Phổ loại IX.

 

   Rương Đồ Phổ loại X.

 

   Rương Đồ Phổ loại XI.

 
  Rương Đồ Phổ loại XII.
 
 
  Rương Đồ Phổ loại XIII.
 
  Rương Đồ Phổ loại XIV.
 
  Rương Đồ Phổ loại XV.
 
  Rương Đồ Phổ loại XVI.
 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút