Hướng Dẫn - Giới thiệu các Rương Đồ Phổ

 

Để quản lý tốt quá trình ra các loại đồ phổ và phân loại các vật phẩm quý hiếm,BQT chúng tôi quyết định chia đồ phổ ra thành 10 cấp khác nhau tương đương với giá trị của mỗi trang bị khác nhau.

Đồ phổ được phân cấp từ Loại I tới Loại X, Loại X là loại xịn nhất,chỉ xuất hiện trong các giải đấu Liên Server or các Event lớn trong năm,và Loại I sẽ là loại thông dụng nhất.

 

   Rương Đồ Phổ loại I.

 

   Rương Đồ Phổ loại II.

 

   Rương Đồ Phổ loại III.

 

   Rương Đồ Phổ loại IV.

 

   Rương Đồ Phổ loại V.

 

   Rương Đồ Phổ loại VI.

 

   Rương Đồ Phổ loại VII.

 

   Rương Đồ Phổ loại VIII.

 

   Rương Đồ Phổ loại IX.

 

   Rương Đồ Phổ loại X.

 

   Rương Đồ Phổ loại XI.

 
 

 

BQT Kính Bút