Hướng Dẫn - Ép Chân Đơn (Kinh Nghiệm)

 

Mỗi nhân vật các bạn có thể nhận tối đa được 3.000.000.000 kinh nghiệm từ tính năng này mỗi 30 ngày, nhân sĩ đến đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão NhânMinh Nguyệt Trấn để luyện đơn tạo thành những Bạch Chân Đơn, Huyết Chân Đơn, Huyền Chân Đơn. Khi sử dụng các vật phẩm này đồng đạo sẽ nhận được lượng kinh nghiệm rất lớn.

 

 Server áp dụng.

 Server đang áp dụng:

Đại Thái Sơn.

- Đại Phật Sơn.

- Hoa Sơn.

- Tung Sơn.

 Server chưa áp dụng:

 

 NPC liên quan.

 Lên Minh Nguyệt Trấn để tu luyện Chân Đơn.

Có 2 cách để các bạn có thể lên Minh Nguyện Trấn.

Cách 1:

- Gặp NPC Võ Lâm Truyện NhânThất Đại Thành Thị để có thể đi lên Minh Nguyệt Trấn.

 

 

Cách 2:

- Dùng Thần Hành Phù để có thể di chuyển lên Minh Nguyện Trấn.

- Các bạn click phải vào Thần Hành Phù và chọn như sau:

 

 

 Sau khi lên được Minh Nguyệt Trấn các bạn đến gặp NPC Bắc Đầu Truyền Nhân để tiến hành tu luyện Chân Đơn.

 

 Vật phẩm cần thiết để có thể tu luyện Chân Đơn.

 

 

Công thức và cách tu luyện Chân Đơn.

 Sau khi có đầy đủ nguyên liệu,thì các bạn làm theo các bước sau để tu luyện Chân Đơn.

- Bước 1: Chọn "Luyện tiên đan truyền công"

 

- Bước 2: Chọn "Ta đến luyện các loại tiên đan"

 

- Bước 3: Chọn loại Chân Đơn mà bạn muốn tu luyện.

 

 Công thức tu luyện các Chân Đơn.

 

 Công dụng của các loại Chân Đơn.

 

 

 Các điều cần biết về Chân Đơn.

 Nhân vật cấp 50 trở lên mới có thể sử dụng được Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn.

 Nhân vật muốn chế tạo Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn cần phải có lượng kinh nghiệm tương ứng.

Ví Dụ

- Muốn chế tạo Bạch Chân Đơn 500.000.000 kinh nghiệm thì ngoài 1 Bắc Đẩu Truyện Công Thuật1 Thất Tinh Thảo ra thì Nhân Vật đi tu luyện phải có ít nhất 500.000.000 kinh nghiệm trong người.

 Nhân vật tu luyện Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn sẽ mất đi số lượng kinh nghiệm tương ứng với Chân Đơn mà mình tu luyện.

- Hiểu đơn giản là rút kinh nghiệm từ nhân vật của mình bỏ qua Chân Đơn.

 Sử dụng tối đa 3.000.000.000 kinh nghiệm / nhân vật / 30 ngày cho tất cả các loại Bạch/Huyết/Huyền Chân Đơn.

- 30 ngày sẽ tính từ ngày bạn sử dụng max Chân Đơn và nhận đủ 3.000.000.000 kinh nghiệm từ tính năng.

 

Ví dụ:

- Bạn dùng 1 Huyền Chân Đơn chứa 1.500.000.000 kinh nghiệm vào ngày 1/11 đến ngày 18/11 bạn sử dụng thêm 1 Huyền Chân Đơn chứa 1.500.000.000 kinh nghiệm nữa là nhân vật bạn sử dụng đủ mốc 3.000.000.000 kinh nghiệm vào ngày 18/11 => thời gian 30 ngày sẽ bắt đầu tính từ ngày 18/11 tức ngày 18/12 bạn mới có thể sử dụng lại tính năng Chân Đơn

 

- Sau 30 ngày bạn có thể tiếp tục sử dụng Chân Đơn.

 Sử dụng Chân Đơn sẽ có cộng dồn kinh nghiệm.

Ví Dụ : 

- Cấp 100 cần 300.000.000 kinh nghiệm là lên cấp,thì khi bạn sử dụng Bạch Chân Đơn sẽ nhận được 500.000.000 kinh nghiệm là sẽ dư 200.000.000 kinh nghiệm,thì 200.000.000 kinh nghiệm đó sẽ cộng cho cấp sau.

 

BQT Kính Bút