Hướng Dẫn - Đổi tên Nhân Vật

 

 Điều kiện, yêu cầu và NPC đổi tên nhân vật:

 Điểu Kiện:

- Đẳng cấp 80

- Nhân vật đã xuất sư ( tên màu đỏ ) 

- Không có trong bang hội, nếu có bang hội các bạn cần rời khỏi bang hội trước khi đổi tên.

- Phí đổi tên nhân vật là 100 xu.

 NPC đổi tên:

- NPC Cải Tính Lão Nhân tại Thành Đô - Trung Tâm (393/316)

 Chi tiết các bước tiến hành đổi tên Nhân Vật

 Bước 1:

- Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 100 xu để nhận 1 lần đổi tên

 

 Bước 2:

- Tìm đến NPC Cải Tính Lão Nhân tại Thành Đô - Trung Tâm (393/316) để nộp phí nhận lần đổi tên nhân vật

 

 

- Sau khi nộp phí đổi tên nhân vật thành công sẽ hiện bảng báo như hình dưới

 

 

 Bước 3:

- Khi đã có lần đổi tên nhân vật, bạn hãy kiểm tra tên nhân vật muốn đổi xem đã có người sử dụng chưa

  

 

- Sau khi chọn vào kiểm tra tên nhân vật còn sử dụng được hay không, bạn điền tên nhân vật muốn thay đổi vào.

 

- Nếu tên nhân vật bạn muốn thay đổi chưa có ai sử dụng ( có thể đổi thành tên đó) sẽ hiện bảng thông báo như bên dưới

 

 

 Bước 4:

- Sau khi đã kiểm tra hoàn tất, tên nhân vật có thể sử dụng được thì chỉ việc đổi tên nữa là xong

 

 

 

- Sau khi chọn thay đổi tên nhân vật và điền tên nhân vật mong muốn, bạn xác nhận hệ thống sẽ ngắt kết nối máy chủ nhân vật của bạn trong giây lát để tiến hành đổi tên, sau khi nhân vật tự kết nối lại là quá trình thay đổi tên nhân vật hoàn thành.

 

- Hoàn tất.

 

BQT kính bút.