Hướng dẫn - Đổi giới tính Nhân Vật.

 

 Điều kiện, yêu cầu và NPC đổi giới tính nhân vật:

 Điểu Kiện:

- Đẳng cấp 120

- Nhân vật đã xuất sư ( tên màu đỏ ) 

- Tháo toàn bộ trang bị trên người

- Phí đổi giới tính nhân vật là 300 Xu.

 

 NPC đổi giới tính:

NPC Cải Giới Lão Lão tại Thành Đô - Trung Tâm (391/315)

 

 Server đang áp dụng: 

 Server đang áp dụng:

 Server đang áp dụng:

- Thái Sơn

- Thiên Sơn

- Vu Sơn

- Phật Sơn.

 

 Server chưa áp dụng:

-

 

 Chi tiết các bước tiến hành đổi giới tính Nhân Vật

 Bước 1:

- Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 300 Xu để trong người mới có thể đổi giới tính.

- Tháo toàn bộ trang bị đang có trên người.

 

 Bước 2:

- Tìm đến NPC Cải Giới Lão Lão tại Thành Đô - Trung Tâm để đổi giới tính nhân vật.

 

 

- Sau khi chọn thay đổi giới tính nhân vật, bạn xác nhận hệ thống sẽ ngắt kết nối máy chủ nhân vật và trừ đi 300 Xu trong người của bạn trong giây lát để tiến hành đổi giới tính, sau khi nhân vật tự kết nối lại là quá trình thay đổi giới tính nhân vật hoàn thành.

 

 Lưu ý quan trọng:

- Phái Thiếu Lâm không thể đổi qua nhân vật Nữ.

- Phái Nga Mi + Phái Thúy Yên không thể đổi qua nhân vật Nam.

- Nếu bạn thuộc 2 trường hợp trên, hãy đổi qua phái khác trước khi đổi giới tính.

 

BQT kính bút.