Địa Điểm Lưu Rương

 

Nhằm hỗ trợ những người chơi mới chưa biết cách lưu rương và địa điểm lưu rương đúng, BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm xin giới thiệu đến quý nhân sĩ võ lâm toàn bộ các điểm lưu rương ở các bản đồ luyện công.

 

 Cách đặt Địa Điểm Lưu Rương:

 Cách 1 :

- Các bạn có thể dùng Thần Hành Phù  chọn Địa Điểm Lưu Rương tương ứng với Bản đồ đang luyện công.

 

 Cách 2 :

- Nếu không có Thần Hành Phù, các bạn đến vị trí Lưu Rương mà mình muốn click vào NPC Rương Chứa Đồ.

 

- Ví dụ: Lưu rương ở Tương Dương - Đông

 *Lưu ý:

- Các bạn nên lưu rương ở những vị trí vắng vẻ để tránh trường hợp phù về thành bị dis acc do lượng người chơi tập trung tại vị trí đó quá đông.

 

  Địa Điểm Lưu Rương:

 

  Bản đồ Đặc thù:

 

  Bản đồ luyện công thường:

    

 

 

 

BQT Kính Bút