Hướng Dẫn - Chuyển Môn Phái

 

Hiện tại thì theo tình hình của giang hồ đa phần mọi người đều đã đạt đến đẳng cấp tốt nhất để có thể gia nhập các môn phái khác để trải nghiệm qua sức mạnh của các môn phái đó,BQT thấy có một số thắc mắc về vấn đề Chuyển Môn Phái nên BQT xin gửi các bạn các thông tin chi tiết về vấn đề này.

Để có thể Chuyển Môn Phái các bạn cần có đầy đủ các điều kiện sau đây.

 

 Bước 1 : Rời khỏi môn phái hiện tại.

 

 Nhân vật phải đạt cấp độ 90

 Yêu cầu : phải có "Tín Vật Môn Phái" (300 tiền đồng ) mua tại Kỳ Trân Các.

 Sau khi có đủ 2 điều kiện trên thì các bạn có thể lại NPC Chưởng Môn của Môn Phái hiện tại của bạn để tiến hành rời khỏi môn phái.

 Chọn [Ta muốn thỉnh giáo chuyện khác] => [Đái nghệ đầu sư, chuyển môn phái] => giao nộp Tín Vật Môn Phái


 

Ví Dụ : 

Rời khỏi Nga Mi thì gặp Chưởng Môn Nga My - Thanh Hiểu Sư Thái.

 

 Bước 2 : Gia nhập môn phái mới.

 

 Đã rời khỏi môn phái hiện tại.

 Phải tháo tất cả trang bị trên người.

 Phù hợp với yêu cầu giới tính của môn phái mới.

Ví Dụ :

- Thiếu Lâm không thu nhận Nữ

- Nga My và Thúy Yên không thu nhận Nam

- Đặc Biệt : Thiên Vương Bang thu nhận nữ – yêu cầu phải có Tín Vật Dương Anh mua từ Kỳ Trân Các.

 Địa điểm gia nhập môn phái mới : Tại NPC Chưởng Môn của mà bán muốn chuyển qua.

Ví Dụ : Bạn muốn qua Thiên Vương Bang thì gặp NPC Dương Anh

 

 Các điều cần biết khi tiến hành Chuyển Môn Phái.

 

 Các chỉ số cấp độ, kỹ năng, tiềm năng sẽ không đổi.

 Chuyển sang môn phái mới, danh hiệu cũng sẽ thay đổi.

 Chuyển đổi thuộc tính ngũ hành của nhân vật.

 Nhận được thêm 1 lần tẩy tủy miễn phí.

 Lần đầu tiên Chuyển Môn Phái sẽ được tặng thưởng vật phẩm hỗ trợ 1 điểm kỹ năng và 5 điểm tiềm năng vĩnh viễn.

 Bảo lưu kỹ năng công cộng như : ngũ hành, khinh công, cướp phú tế bần kỹ năng.

 Lưu ý quan trọng về phần Kỹ Năng

         - Các skill Bẫy, Bùa, Buff khi chuyển thì qua phái khác nếu có 1 đường tương đương sẽ mặc định học dù cho có chọn skill nào. 

- Nếu môn phái cũ của bạn có 1 skill 90 thì sẽ được chọn 1 skill 90 để học của môn phái mới

- Nếu môn phái cũ của bạn có 2 skill 90 thì sẽ được chọn 2 skill 90 để học của môn phái mới
- Nếu kỹ năng môn phái cũ đã đạt cấp 20 ( 1 hoặc 2 kỹ năng) thì sẽ được bảo lưu cấp độ kỹ năng để chọn kỹ năng môn phái mới cấp 20

 

Ví dụ về skill 9x:

- Nhân vật chuyển từ Đường Môn qua Võ Đang sẽ còn 2 kỹ năng 90,Sau đó chuyển ngược lại từ Võ Đang qua môn phái Đường Môn thì chỉ cò 2 kỹ năng 90 max,còn 1 kỹ năng 90 thứ 3 nhân vật phải luyện lại từ đầu.

- Thúy Yên chuyển qua Đường Môn vì Thúy Yên không có Bẫy, Bùa, Buff nên lúc qua Đường Môn không chọn được Đường Môn Bẫy.

- Đường Môn Bẫy khi chuyển qua Thúy Yên sẽ được học 1 trong 2 skill của Thúy Yên.

- Đường Môn Bẫy khi chuyển qua Thiên Nhẫn hoặc phái nào có skill buff hoặc bùa thì mặc định học skill buff hoặc bùa tương đương, ở đây là Thiên Nhẫn nên sẽ học skill bùa của Thiên Nhẫn.

 

BQT Kính Bút