Hướng Dẫn - Cách luyện Cấp cho Cấp 90 trở lên (Cơ Bản)

 

Một số bằng hữu mới tham gia Server nên chưa biết cách luyện sao cho nhanh lên Cấp, nên BQT sẽ thống kê lại một số Hoạt Động cơ bản mà các bằng hữu có thể tham gia và nhận được lượng Kinh Nghiệm lớn.

Lưu ý:

BQT sẽ thống kê EXP nhận được từ các Hoạt Động chứ không thống kê EXP đi Train nhận được nhé, vì mỗi người có một cách Train khác nhau và lượng EXP nhận được cũng khác nhau nên không thể thống kê được.

 

 Bảng Thống Kê.

 

"Do hình hơi bự, bạn nào xem mà hình bị nhòe khó nhìn thì hãy down hình về xem cho dễ nhé."