Hoạt Động - Chiến Long Cốc

 

Quả Huy Hoàng (Cao) và Quả Hoàng Kim vốn là loại bảo dược hấp thu linh khí đất trời, tự thức sinh trưởng từ ngàn xưa nơi động khấu sâu thẳm. Không cần biết là người luyện võ, phàm nhân hay thương nhân tứ phương, khi sử dụng loại quả này sẽ gia tăng công lực gấp bội phần.

 

Vốn dĩ là kỳ bảo nên trong suốt thời gian qua, lời tương truyền về cốc khẩu nơi sinh trưởng của bảo dược được nhân sĩ khắp nơi dò la tin tức. Nay mọi chuyện đã được sáng tỏ, địa đồ huyễn cảnh ấy chính là Chiến Long Cốc, nơi quanh năm tịch liêu không một bóng người!

 

 

 Thời gian, Địa điểm tham gia và Server đang áp dụng:

 Thời gian:

 Hoạt động diễn ra vào các ngày Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần.

 Bắt đầu lúc : 19h00

 Kết thúc lúc : 21h00.

 

 Địa điểm tham gia :

 Lại NPC Xa Phu để lên Chiến Long Cốc.

 

 Có thể chọn 1 trong 10 điểm tập kết để lên.

 

 

 Cách thức tham gia và Phần thưởng:

 Cách thức tham gia :

 Cấp tối thiểu có thể tham gia : cấp 90.

 Thời gian có thể lên Chiến Long Cốc là từ 19h00 - 21h00.

 

 Khi lên Chiến Long Cốc nhân vật sẽ tự động chuyển qua trạng thái "Chiến Đấu"

 Vào bản đồ này sẽ bắt buộc F9 - Chiến Đấu.

 Không thể sử dụng Lệnh Triệu Tập Bang Hội, Tâm Tâm Tương Ánh Phù trong đây.

 Trong bản đồ này nếu cùng màu nhưng khác Bang Hội vẫn đánh nhau được.

 Khi bị chết trong đây sẽ không rớt EXP, không rớt PK, không rớt Item.

 

 Trong Chiến Long Động mỗi đợt xuất hiện sẽ có tổng cộng 3 Cây Hoàng Kim ở giữa và 50 Cây Huy Hoàng (Cao) ở xung quanh khu vực trung tâm.

 

 Mỗi ngày quả sẽ ra tổng cộng 3 đợt: (cây sẽ chín thành hạt sau 5')

 Đợt 1 : 20h00 cây sẽ xuất hiện.

 Đợt 2 : 20h10 cây sẽ xuất hiện.

 Đợt 3 : 20h20 cây sẽ xuất hiện.

 

 Phần thưởng :

 Hạt Huy Hoàng (Cao) : Sử dụng nhận được Kinh nghiệm.

 Cấp 120 - 149 : nhận 10.000.000 Kinh nghiệm.

 Cấp 150 - 169 : nhận 15.000.000 Kinh nghiệm.

 Cấp 170 - 200 : nhận 20.000.000 Kinh nghiệm.

 

 Hạt Hoàng Kim : Sử dụng nhận được Kinh nghiệm.

 Cấp 120 - 149 : nhận 70.000.000 Kinh nghiệm.

 Cấp 150 - 169 : nhận 120.000.000 Kinh nghiệm.

 Cấp 170 - 179: nhận 170.000.000 Kinh nghiệm.

 Cấp 180 - 189 : nhận 250.000.000 Kinh nghiệm.

 Cấp 190 - 200: nhận 300.000.000 Kinh nghiệm.

 

 Lưu ý :

• Mỗi nhân vật 1 ngày chỉ có thể sử dụng 5 Quả Huy Hoàng và 1 Quả Hoàng Kim.

• Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để lên kinh nghiệm.

• Sau khi cây xuất hiện thì 5' sau sẽ chín thành hạt, lúc đó anh em có thể nhặt.

• Thời gian sử dụng Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả.


 

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút !