Hoạt Động - Bảo Tàng Viêm Đế

 

Bảo Tàng Viêm Đế - một tính năng hấp dẫn và cần sự khéo léo của cả tổ đội khi tham gia để vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách.

 

Những phần thưởng cực khủng cũng như các nguyên liệu để nâng cấp trang bị Viêm Đế đang chờ quý nhân sĩ ở hoạt động vượt ải Bảo Tàng Viêm Đế.

 

 Điều kiện, Thời gian và NPC tham gia:

  Điều kiện tham gia:

 Nhân vật đã gia nhập môn phái.

 Đạt cấp tối thiểu là 150.

 

  Thời gian tham gia:

 Lúc 20h00 vào Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần.

 Thời gian mỗi trận diễn ra: 30 phút.

 Tham gia tại NPC Bình Bình Cô Nương Biện Kinh (213/198 hoặc 205/196)

 

 Vật Phẩm liên quan:

 

 

 Hướng dẫn tham gia:

 Vào lúc 20h00 ngày Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần lại NPC Bình Bình cô nương để báo danh tham gia.

 Khi tham gia mỗi nhân vật cần có Anh Hùng Thiệp trong hành trang, có thể mua tại NPC Bình Bình cô nương.

 

 

 Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực vượt ải bảo tàng viêm đế để chuẩn bị 5' sau sẽ bắt đầu vượt ải.

 Tức là thời gian báo danh: từ 20h00 đến 20h05'.

 

 

 Sau 5 phút chuẩn bị sẽ bắt đầu tiến hành vượt ải Bảo Tàng Viêm Đế, khi vượt ải cần lưu ý các thông tin sau:

 Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 2 đội.(1 đội thì không diễn ra quá trình vượt ải).

 

 Thành viên tối đa của mỗi đội là 8 người, tối thiểu là 4 người.

(Nếu không đủ thành viên tối thiểu sẽ bị kích ra ngoài khi bắt đầu trận đấu)

 

 Một đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ. (tương đương tối đa chỉ 15 đội tham gia cùng lúc)

 

 Có tổng cộng là 10 ải, mỗi ải sẽ tương ứng với 1 môn phái.

 

 Tiêu diệt xong NPC của 1 ải sẽ xuất hiện BOSS của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm BOSS (Nộ) mới.

 

 Hình Nhân và các vật phẩm khác nhận được trong quá trình vượt ải sẽ mất đi sau khi hoàn thành vượt ải.

 

 Sau khi vượt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực đánh 4 BOSS (Nộ).

 

 Sau khi tiêu diệt được 4 BOSS (Nộ) xong, tất cả đội còn lại trong khu vực sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực ở giữa tỷ thí cùng nhau.

 

 Khi còn 1 đội cuối cùng sẽ xuất hiện BOSS cuối Lương Mi Nhi.

 

 Tiêu diệt được BOSS cuối Lương Mi Nhi sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.

 

 Phần thưởng:

 Khi hoàn thành vượt qua mỗi ải sẽ nhận được 10.000.000 EXP.

 

 Khi tiêu diệt BOSS ở mỗi ải sẽ có tỉ lệ 20% nhận được Đá nâng cấp trang bị Viêm ĐếViêm Đế Bí Bảo.

- Khi rớt Item thì cả đội sẽ thực hiện quay xúc xắc, ai xúc xắc được số cao hơn thì người đó sẽ nhận được Item.

 

 Khi tiêu diệt BOSS cuối Lương Mi Nhi sẽ nhận được 30.000.000 EXP và 100% tỉ lệ nhận được 1 Đá nâng cấp trang bị Viêm Đế và 1 Viêm Đế Bí Bảo cho mỗi thành viên.

 

 Sử dụng Chìa Khóa Như Ý để mở Viêm Đế Bí Bảo.

- Mua chìa khóa tại NPC Bình Bình cô nương với giá 15 Tiền Đồng.

- Chỉ có thể mở tối đa 3 rương / ngày.

- Sau khi mở sẽ nhận được một trong các phần thưởng sau:

 

 Các bài viết liên quan: 

 Giới Thiệu - Trang bị Viêm Đế

 Hướng Dẫn - Nâng cấp Viêm Đế Hoàn Mỹ

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút