Hỗ Trợ Tân Thủ

 

 

 

Nhận quà tân thủ tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ có ở các thôn.

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút