Giới Thiệu - Hệ thống Chiến Mã Tuyệt Phẩm

 

Với lịch sử phát triển lâu đời, từ năm 2016 đến nay thì hệ thống Chiến Mã của Võ Lâm Tuyệt Phẩm đã ít nhiều tạo nên một hệ thống tương đối đặc sắc, BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm gửi tới anh em bài viết này nhằm thống kê lại toàn bộ các Chiến Mã hiện tại và cách có thể sở hữu được nó.

 

Ngoài 5 con ngựa cơ bản ban đầu là Chiếu Dạ Sư Tử Ngọc, Xích Thố, Tuyệt Ảnh, Đích Lô và Ô Vân Đạp Tuyết thì xin gửi tới anh em thông tin về hệ thống Chiến Mã cao cấp hơn của Võ Lâm Tuyệt Phẩm.

  

 Hệ thống chiến mã: