Giới Thiệu - Hệ thống các loại Mật Tịch.

 

Trong cõi Võ Lâm Tuyệt Phẩm hiện nay có 3 loại Mật Tịch cơ bản các quý bằng hữu cần biết tới, BQT xin giới thiệu về chức năng và cách để tìm được các loại Mật Tịch đó.

 

 Loại 1 : Võ Lâm Mật Tịch + Tẩy Tủy Kinh .

 Võ Lâm Mật Tịch:

 Sử dụng nhận được 1 điểm Kỹ Năng.

 Tối đa một nhân vật sử dụng được 15 cuốn.

 

 Tẩy Tủy Kinh:

 Sử dụng nhận được 5 điểm Tiềm Năng.

 Tối đa một nhân vật sử dụng được 15 cuốn.

 

 Cách tìm được các Bí Tịch loại 1 là :

Boss Tiểu Hoàng Kim. (bấm vào để xem chi tiết)

Boss Đại Hoàng Kim. (bấm vào để xem chi tiết)

Kỳ Trân Các.

Boss Tứ Đại Danh Bộ. (bấm vào để xem chi tiết)

 

 

 Loại 2 : Võ Lâm Mật Tịch(Boss) + Tẩy Tủy Kinh(Boss) .

 Tẩy Tuỷ Kinh (Boss) 

Sử dụng nhận 5 điểm Tiềm Năng.

 Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 20 cuốn.

 

  Võ Lâm Mật Tịch (Boss) 

Sử dụng nhận 1 điểm Kỹ Năng.

 Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 10 cuốn.

 

 Cách tìm được các Bí Tịch loại 2 là :

Boss Tiết Khí Đại Sư (bấm vào để xem chi tiết)

Boss Tứ Đại Danh Bộ (bấm vào để xem chi tiết)

 

 

 Loại 3 : Môn Phái Bí Tịch .

 Mỗi Môn Phái1 loại Bí Tích riêng của mình.

 Sử dụng nhận 3 điểm Tiềm Năng.

 Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 15 cuốn.

 

  Có tổng cộng 10 loại Bí Tịch  tương ứng với 10 Môn Phái.

 Võ Đang Bí Tịch, Thiên Vương Bí Tịch, Ngũ Độc Bí Tịch...

 Nhân vật thuộc Môn Phái nào mới được sử dụng của Bí Tịch của Môn Phái đó.

 Mỗi Nhân Vật chỉ được sử dụng tối đa 15 cuốn Bí Tịch. (Bỏ cái ý tưởng ăn hết phái này đổi phái ăn tiếp nha mấy anh em)

 

 Cách tìm được các Bí Tịch loại 3 là :

- Chỉ rớt ở Boss Tiểu Hoàng Kim, Boss Tiểu Võ Đang sẽ có xác xuất rớt Võ Đang Bí Tịch.

 Boss Tiểu Hoàng Kim. (bấm vào để xem chi tiết)

 

BQT Kính Bút