Bản Đồ - Uyên Ương Cốc

 

Uyên Ương Cốc từ xưa đến nay nổi tiếng là một nơi dễ đi nhưng cực kì khó về, đã có vô số các anh hùng hào kiệt bỏ mạng tại vùng đất này, đây là nơi chỉ nhưng Bang Hội lớn có thực lực mới có thể đặt chân đến và đem về những phần thưởng vô cùng qui giá về cho Bang Hội của mình.

 

 

 

 Điều kiện để vào và các lưu ý Uyên Ương Cốc:

 Điều kiện: 

 Nhân vật phải có Bang Hội mới có thể vào Uyên Ương Cốc.

 

 Sử dụng Thần Hành Phù để vào.

❂ Có 4 cổng để anh em chọn khi vào là :

- Vô Tình

- Thiết Thủ

- Truy Mệnh

- Lãnh Huyết.

 

 Khi vào sẽ tiêu hao : 1 Uyên Ương Thông Hành Lệnh 

- Đổi Uyên Ương Thông Hành Lệnh tại NPC Hàng Rong ở Thất Đại Thành Thị.

- Dùng 1 Tâm Tâm Tương Ánh Phù + 10 Vạn đổi Uyên Ương Thông Hành Lệnh.

 

 Các lưu ý:

 Có thể vào Uyên Ương Cốc bất cứ lúc nào.

 Vào bản đồ này sẽ bắt buộc F9 - Chiến Đấu.

 Không thể sử dụng Thổ Địa Phù, Lệnh Triệu Tập Bang Hội, Tâm Tâm Tương Ánh Phù trong đây.

 Trong bản đồ này nếu cùng màu nhưng khác Bang Hội vẫn đánh nhau được.

 Khi bị chết trong đây sẽ không rớt EXP, không rớt PK, không rớt Item.

 

 Sơ lược về bản đồ Uyên Ương Cốc :

 Bên trong Doanh Trại sẽ có các NPC sau:

 NPC Rương Chứa Đồ

 NPC Hậu Cần

 NPC Xa Phu

 

 Ở mỗi Đại Doanh sẽ có một cây Vệ Trụ tương ứng với Cổng mà bạn đã chọn, khi chiếm được Vệ Trụ thì Bang Hội của bạn đứng gần khu vực của Trụ sẽ nhận được Buff 30% tốc độ di chuyển.

 Vô Tình Vệ Trụ

 Thiết Thủ Vệ Trụ

 Truy Mệnh Vệ Trụ

 Lãnh Huyết Vệ Trụ

 

 Ở giữa của Uyên Ương Cốc sẽ có một cây Uyên Ương Trụ trấn giữ Cốc và sẽ hỗ trợ cho các Bang Hội khi chiếm được Uyên Ương Trụ, Bang Hội của bạn khi ở khu vực giữa Cốc sẽ nhận được các Buff sau khi chiếm được Uyên Ương Trụ:

 14% tốc độ di chuyển.

 300 máu.

 500 mana.

 200 dame băng sát, hỏa sát, lôi sát nội công.

 25 điểm sát thương vật lý ngoại công.

 50 độc sát nội công.

 

 Các bài viết liên quan: 

 BOSS Tứ Đại Danh Bộ xuất hiện tại Uyên Ương Cốc

 BOSS Tiết Khí Đại Sư xuất hiện tại Uyên Ương Cốc

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút