Giới Thiệu Hệ Thống

BOSS Đại/Tiểu Hoàng Kim

 

Trong Võ Lâm Tuyệt Phẩm có hệ thống boss đa dạng, hoàn hảo và đem lại vô số các phần thưởng cực kì hấp dẫn mà không hoạt động nào có được, nhưng 1 số đồng đạo còn chưa biết rõ về hệ thống này nên khó khăn trong quá trình săn boss , nay bổn trang mạn phép đăng bài hướng dẫn về hệ thống boss này .
 

 Boss Đại Hoàng Kim:

 Boss Đại Hoàng Kim sẽ xuất hiện lúc 19h00 mỗi ngày.

 Trong thời gian ra Boss thì các Động xuất hiện Boss sẽ chuyển lại trạng thái tự động F9.

 Tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim rớt có tỷ lệ rớt mảnh Hoàng Kim Môn Phái, mảnh An Bang, và vô số các Item giá trị khác.

 

 Phần thưởng EXP khi tiêu diệt boss Đại Hoàng Kim

 


 Boss Tiểu Hoàng Kim:

 Bao gồm 10 loại Boss Tiểu , thuộc 10 môn phái.

 Giờ xuất hiện : 12h30 hằng ngày.

 Xuất hiện ở môn phái tương ứng với boss , ví dụ Diệu Như xuất hiện ở Nga Mi v.v.v. .

 

 Phần thưởng từ Boss Đại và Boss Tiểu Hoàng Kim:

 

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút !