Tính Năng - Tiền Trang May Mắn

 

 Thời gian, Nội dung và Phần Thưởng:

 Thời Gian:

 Thứ Hai, Thứ Tư, Chủ Nhật - vào lúc 20h30 đến 21h00

 

 Nội Dung: 

 NPC Chủ Tiền Trang sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại thành Lâm An. 

 

 NPC Chủ Tiền Trang sau khi xuất hiện sẽ tồn tại 6 phút rồi biến mất.

 

 Sau khi biến mất NPC Chủ Tiền Trang sẽ lại xuất hiện ngẫu nhiên ở một địa điểm khác tại thành Lâm An.

- Ví dụ: 

Xuất hiện lần một ở tọa độ A, thì lần thứ 2 sẽ xuất hiện ở một tọa độ B, C ,D ,E gì đó....(cũng có thể xuất hiện tại ở tọa độ A, nhưng tỉ lệ thấp

 

 Trong mỗi ngày hoạt động thì NPC Chủ Tiền Trang sẽ xuất hiện tổng cộng 6 lần.

 

 Phần Thưởng: 

- Phần thưởng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau.

 

BQT Võ Lâm Tuyệt Phẩm

Kính Bút !