Tính Năng - Tiền Trang May Mắn

 

 Thời gian, Nội dung và Phần Thưởng:

 

 Thời Gian:

- Thứ Hai, Thứ Tư, Chủ Nhật - vào lúc 20h30 đến 21h00

 

 Nội Dung: 

- "Tiền Trang May Mắn" sẽ xuất hiện ngẫu nhiển ở một vị trí nào đó trong thành Lâm An.

 

- Sau khi đã có người mua thì sẽ xuất hiện "Tiền Trang May Mắn" ở một tọa độ khác vẫn trong thành Lâm An.

Ví dụ : 
Xuất hiện lần một ở tọa độ A, thì lần thứ 2 sẽ xuất hiện ở một tọa độ B, C ,D ,E gì đó....(cũng có thể xuất hiện tại ở tọa độ A, nhưng tỉ lệ thấp)

 

- Trong 3 ngày hoạt động, thì mỗi ngày sẽ xuất hiện tổng cộng 5 lần.

 

 Phần Thưởng:

- Phần thưởng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau.

 

 

BQT Kính Bút