Sự Kiện II - Truy Tìm Tân Sửu
 

  Thời gian:

 Thời gian diễn ra sự kiện:

Bắt đầu từ: 17:00 ngày 12/01/2021.

- Kết thúc từ: 17:00 ngày 25/01/2021.

- Chạy autoupdate.exe để cập nhật sự kiện.

 

 Điều Kiện, Nội dung, Phần thưởng:

 Cấp độ tối thiểu để tham gia Sự Kiện - Truy Tìm Tân Sửu:

- Đại Thái Sơn : Cấp 185.

- Đại Phật Sơn : Cấp 170.

- Hoa Sơn : Cấp 160.

- Tung Sơn : Cấp 130. 

 

 Nội Dung:

 Trong thời gian diễn ra Sự Kiện, khi sử dụng 3 loại vật phẩm của Sự Kiện - Mừng Xuân Tân Sửu 2021 hoặc tiêu diệt Boss Đại Ngưu sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm Ngũ Hành Tinh Hoa  . 

 

 

 Thời gian và địa điểm xuất hiện Boss Đại Ngưu :

15h00 : xuất hiện 10 Boss Đại Ngưu - Bản đồ Uyên Ương Cốc.

19h00 : xuất hiện 40 Boss Đại Ngưu - Bản đồ Uyên Ương Cốc.

 

 Sau khi tiêu diệt Boss Đại Ngưu sẽ nhận được 1 Ngũ Hành Tinh Hoa 1 Lễ Bao Đại Ngưu  :

 

Phần thưởng nhận được khi sử dụng Lễ Bao Đại Ngưu :

Lưu ý:

- Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ có thể sử dụng 1 Lễ Bao Đại Ngưu .

 

 Sau khi có Ngũ Hành Tinh Hoa   các bạn  có thể nộp tại NPC Mừng Xuân 2021:

 

 

  Điều kiện để được nộp Ngũ Hành Tinh Hoa   là :

- Mỗi ngày 1 nhân vật nộp tối đa 5 Ngũ Hành Tinh Hoa .

- Nhân vật có bang hội mới có thể nộp Ngũ Hành Tinh Hoa.

- Phải vào bang ít nhất 3 ngày mới có thể nộp.

- Đạt cấp tối thiểu tham gia sự kiện.

 

 Khi nộp xong Bang Hội của bạn sẽ tích lũy số Hoa Tuyết Ngũ Sắc  tương đương với số lượng bạn nộp vào.

 

Phần Thưởng:

 Sau khi kết thúc Event, 3 Bang Hội có tổng số lượng nộp nhiều Ngũ Hành Tinh Hoa   nhất sẽ được nhận thưởng từ Ban Quản Trị Võ Lâm Tuyệt Phẩm.

 

 Ngoài ra Bang Hội có tổng số lượng nộp nhiều nhất tính cả 4 Server sẽ nhận phần thưởng đặc biệt từ Ban Quản Trị:

*Lưu ý:

- Hạn sử dụng các vật phẩm trong Sự Kiện - Truy Tìm Tân Sửu (2021) là 30 ngày kể từ ngày kết thúc Sự Kiện.