Tính Năng - Phu Phụ Đồng Tâm

 

 Thời gian và Nội dung:

 

 Thời Gian:

- Thứ 7 , Chủ Nhật - Tham gia bất kì lúc nào trong ngày.

 

 Nội Dung: 

- Đôi Vợ Chồng cùng Tổ Đội với nhau đến gặp Nguyệt Hạ Lão Nhân (Giang Tân Thôn)

 

- Sau đó chủ Tổ Đội đưa cho Nguyệt Hạ Lão Nhân 50 Vạn + 10 Hoa Hồng , Nguyệt Lão sẽ tặng cho mỗi người 1 Hoa Hồng Đặc Biệt 3 bình Tiên Thảo Lộ 1h.

 

- Rồi cả 2 vợ chồng cùng đem đến Vĩnh Lạc Trấn thả Hoa Hồng Đặc Biệt sẽ nhận được 10.000.000 Kinh Nghiệm

 

- Tối đa dùng được 1 Hoa Hồng Đặc Biệt / 1 ngày

 

BQT Kính Bút