Tính Năng - Pháo Hoa Kinh Nghiệm

 

 Thời gian và Nội dung:

 

 Thời Gian:

- Vào Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần ,vào lúc 20h30 đến 22h00.

 

 Nội Dung: 

- Trong quá trình luyện cấp , đánh quái ở các map thông thường các bạn nhặt được [Pháo Hoa Đặc Biệt].

 

- Đem pháo hoa lên Cầu Hoa Sơn tại 318/215 - Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường mở sẽ nhận được Kinh Nghiệm

 

 

 Phần Thưởng:

- Cứ sử dụng 1 Pháo Hoa Đặc Biệt sẽ nhận được 1.000.000 Kinh Nghiệm.

 

Sử dụng tối đa 10 cái / 1 ngày.

 

BQT Kính Bút