Tính Năng  - Đạo Tặc Quốc Khố

 

 Thời gian và Nội dung:

 

 Thời Gian:

- Thứ 2 , 3 , 4 , 5 ,6 vào lúc 03h00 sáng

 

 Nội Dung: 

- Đạo Tặc sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại các bản đồ 9x 

 

- Tiêu diệt Đạo Tặc sẽ nhận được 10.000.000 Kinh Nghiệm cùng với các vật phẩm quý

 

- Những người đứng xung quanh khi Đạo Tặc bị hạ gục sẽ nhận được 5.000.000 Kinh Nghiệm (không cần tham gia giết boss)

 

BQT Kính Bút