Tính Năng - Bảo Long Nhất Tộc

 

 Thời gian và Nội dung:

 

 Thời Gian:

- 10h00 và 18h00 Thứ Sáu và Thứ Bảy.

 

 Nội Dung: 

- Trong thời gian này sẽ xuất hiện 3 con boss Bảo Long Nhất Tộc xuất hiện ngẫu nhiên bên ngoài Thất Đại Thành Thị

 

- Tiêu diệt mỗi boss sẽ nhận được 10.000.000 Exp và vật phẩm quý giá

 

- Những nhân sĩ đứng xung quanh khi boss bị hạ gục nhận được 5.000.000 EXP

 

BQT Kính Bút