20.11.2016
Công Thành Chiến - Tam Trụ      
22.08.2018
Tính Năng - Loạn Chiến Mộ Cổ   Loạn Chiến Mộ Cổ - một nơi để mọi người có thể bộc phát tất cả khả năng PK của mình. Ở đây mọi người không thể Tổ đổi hay hợp tác với nhau mà chỉ có thể tự lực cánh sinh để sống sót qua trận đánh,tất nhiên...
22.08.2018
Hoạt động - Chiến Long Động   Quả Huy Hoàng, Quả Hoàng Kim vốn là loại bảo dược hấp thu linh khí đất trời, tự thức sinh trưởng từ ngàn xưa nơi động khấu sâu thẳm. Không cần biết là người luyện võ, phàm nhân hay thương nhân tứ phương, khi sử dụng loại quả này sẽ gia tăng...
20.11.2016
Lôi Đài - Công Thành Chiến   Để tham gia Công Thành Chiến, trước hết Bang hội phải tham gia thi đấu Lôi Đài - Công Thành Chiến. Sau đây là những quy tắc, cách thức đăng ký và tham gia Lôi Đài - Công Thành...
20.11.2016
Cẩm nang săn boss Đại - Tiểu Hoàng Kim    Thông tin về boss Trong Võ Lâm...
20.11.2016
Hướng Dẫn Ép + Rã Trang Bị Hoàng Kim   Trùng luyện Hoàng Kim – một chức năng đặc biệt, có khả năng chế tạo hoặc tái chế trang bị Hoàng Kim. Khi đã có đủ trong tay 4 nguyên vật liệu cần thiết: Kim tê, Thần bí khoáng...